Sökning: "svensk bostadsstandard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden svensk bostadsstandard.

  1. 1. Den sanerade stadskärnan : från maskin till museum?

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Ludvig Lundgren; [2005]
    Nyckelord :sanering; sanerade stadskärnor; kulturmiljövård; kulturmiljö; bevarande; utveckling;

    Sammanfattning : Kulturmiljövården är en viktig del av den fysiska samhällsplaneringen. Även om planeringen i första hand handlar om utveckling och framtidsperspektiv, så är de befintliga strukturerna och deras historia ett aldrig försumbart inslag i den planerade verkligheten. LÄS MER