Sökning: "svensk bygglogistik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden svensk bygglogistik.

 1. 1. Logistik inom byggprojekt : Förutsättningar för samlastade leveranser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Erik Johansson; [2015]
  Nyckelord :samlastade leveranser; samlastning; bygglogistik;

  Sammanfattning : Syfte: Det byggs mer inom de centrala delarna av städer, här finns det oftast begränsadeytor för projekten. De upplagsytor för material som finns är oftast minimala och detkrävs nya logistiklösningar för att få en fungerande produktion. LÄS MER

 2. 2. Byggnadslogistik i infrastrukturprojekt för effektivare användning av grävmaskiner

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jari Kuronen; Jonas Lundgren; [2013]
  Nyckelord :construction; excavator; logistics; infrastructure; resource management; optimization; utilization; anläggning; bygglogistik; effektivisering; grävmaskin; logistik; resurshantering; samordning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på högskoleingenjörsprogrammet för Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Svensk Bygglogistik AB. Arbetet diskuterar betydelsen av byggnadslogistik i ett infrastrukturprojekt för att uppnå en högre utnyttjandegrad för grävmaskiner med stöd av logistiksamordningsverktyg. LÄS MER

 3. 3. Designing the construction site - A study of the construction site layout plan with focus on positioning and synergy

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Anton Persson; Anton Thunholm; [2013]
  Nyckelord :APD-plan; Arbetsplatsdispositionsplan; Bygglogistik; Samverkan; Slöseri;

  Sammanfattning : Svenska städer har det senaste århundradet växt sig täta vilket medfört utmaningar både konstruktions-, planerings- och logistikmässigt. Slöseri på byggarbetsplatser är väsentligt högre än på andra arbetsplatser och undersökningen Slöseri i byggprojekt visar att det uppgår i så mycket som 30-35% av projektets produktionskostnad. LÄS MER