Sökning: "svensk demografi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden svensk demografi.

 1. 1. Binary classification for predicting propensity to buy flight tickets. : A study on whether binary classification can be used to predict Scandinavian Airlines customers’ propensity to buy a flight ticket within the next seven days.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Martin Andersson; Marcus Mazouch; [2019]
  Nyckelord :statistics; classification; machine learning; logistic regression; support vector machine; rbf; significance; prediction; propensity to buy; flight; tickets; ai; artificiell intelligens; walds test; sas; scandinavian airlines; statistik; klassificering; maskininlärning; logistic regression; support vector machine; rbf; signifikans; walds test; prediktion; benägenhet att köpa; flight; biljett; flyg; ai; artificial intelligence; sas; scandinavian airlines;

  Sammanfattning : A customers propensity to buy a certain product is a widely researched field and is applied in multiple industries. In this thesis it is showed that using binary classification on data from Scandinavian Airlines can predict their customers propensity to book a flight within the next coming seven days. LÄS MER

 2. 2. Skärpta krav på amortering och effekterna på Stockholms bostadsmarknad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henrik Ek; Sofia Fjelkestam; [2018]
  Nyckelord :Amortization requirement; debt; housing prices; Stockholm; Amorteringskrav; Skuldsättning; bostadspriser; Stockholm;

  Sammanfattning : Hushållens skulder har under det senaste decenniet ökat fortare än vad hushållens inkomster gjort vilket inneburit en stigande skuldkvot. En alltför hög skuldkvot innebär en stor risk för enskilda hushåll och banker men också för den makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten. LÄS MER

 3. 3. Socio-ecological preditors of moose body condition across a latitudinal gradient in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Regina Gentsch; [2017]
  Nyckelord :moose condition; body mass; multispecies; ungulate; database;

  Sammanfattning : Factors predicting moose body condition in Sweden were investigated by means of dressed weight from shot animals and combining a range of potential explanatory variables from public national databases. There were significant differences between regions, sexes and age-classes with considerable variation between years and moose populations. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en meningsfull framtid : En kvalitativ studie om hur det är att arbeta med ensamkommande flyktingbarn inom Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sarudzayi Gafvelin; Gunnarsson Sandra; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; social work; working conditions; ensamkommande barn; socialsekreterare; arbetsförhållande;

  Sammanfattning : Sedan 2006 har barn och ungdomar som flyttat till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare ökat kraftigt. Till skillnad från vuxna är ensamkommande flyktingbarns livssituation mer komplex eftersom det saknas en ansvarig vuxen som kan tillgodose deras behov. LÄS MER

 5. 5. Application of Poisson Regression on Traffic Safety

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Philip Nilsson; Sebastian Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Applied traffic modeling; Poisson regression; Traffic fatality; Traffic safety; Tillämpad trafikmodellering; Poissonregression; Trafikdödlighet; Trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : This study presents a model that explains the traffic fatality by exploring the Poisson regression model using two types of explanatory variables – referred to as internal and external factors. Internal factors contain variables closely linked to traffic safety, such as speed limits and belt usage (Strandroth et al. LÄS MER