Sökning: "svensk kommunpolitik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden svensk kommunpolitik.

 1. 1. Så var sagan slut : En studie av Socialdemokraternas valförlust i Söderhamn 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Ersmar; [2019]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; Söderhamn; kommunpolitik; valförlust;

  Sammanfattning : Utifrån socialdemokratins historiska särställning i svensk politik är de senaste årens nedgång för partiet anmärkningsvärd. I takt med att samhället moderniserats och människors värderingar förändrats har partiets väljarbas minskat kraftigt på alla politiska nivåer. LÄS MER

 2. 2. Feministiskt initiativ som kommunpolitik : En studie om kommunpolitikens möjlighetsvillkor

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Bergquist; [2016]
  Nyckelord :Women s political organizing; Feminist initiative Fi; resistance; political acting space; Swedish municipal policy; Kvinnors politiska organisering; Feministiskt initiativ Fi; motstånd; politiskt handlingsutrymme; svensk kommunpolitik;

  Sammanfattning : Based upon feminist organized women's experiences of resistance and political acting space, this study investigates what is possible to say and do (and not do), as well as which issues can be politicized (and which cannot) in the Swedish municipal policy. More specifically it analyzes in which spaces women face resistance, who are expressing it, and how it is manifested. LÄS MER

 3. 3. Svensk lokaldemokrati under förändring : - en jämförande studie med fokus på konflikt och samförstånd i politisk kultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petra Nylander; [2015]
  Nyckelord :politisk kultur; majoritetsstyre; kommunal parlamentarism; lokal demokrati; konflikt; samförstånd;

  Sammanfattning : Den svenska lokaldemokratin som karaktäriseras av samförstånd har utsatts för ett antal utmaningar under 1900-talet. Ett exempel på en sådan utmaning är en beteendemässig övergång till ett majoritetsliknande styre; som inte går i linje med samlingsstyret som utgör en grund i svensk kommunpolitik. LÄS MER

 4. 4. Demokratisk innovation eller ett spel för gallerierna? : En demokratiteoretisk utvärdering av Participatory Budgeting i en svensk kommun

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Participatory Budgeting; institutional design; democracy; participation; political science; deliberative democracy; democratic goods; local democracy; participative democracy; political participation; budgeting; e-democracy; youth participation; medborgarbudget; institutionell design; demokrati; medborgardialog; statsvetenskap; kommun; deliberativ demokrati; ideal; skl; kommuner; lokal demokrati; e-demokrati; inkludering; folklig kontroll; transparens; svensk politik; kommunal demokrati; samtalsdemokrati; mellanvalsdemokrati; politiskt deltagande; ungdomsdelaktighet; legitimitet; stadsplanering; stadsbyggnad; kommunpolitik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the institutional design of Participatory Budgeting (PB) in Sweden and how the design may contribute to realize central democratic goods. The study records the different PB experiences in Sweden and focuses on one particular case, which is the only case that successfully qualifies as a genuine PB-process according to international standards and definitions. LÄS MER

 5. 5. Alliansen som koncept i svensk kommunpolitik. En undersökning av samarbetet mellan olika partier i Sveriges kommuner efter valen 2002 respektive 2006.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jan Erik Einarsson; [2008]
  Nyckelord :Allians för Sverige; valteknisk samverkan; borgerlig; parti; kommun; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Political Science a main theory is that a minimal winning coalition (MWC) will participate in the government. The parties included have to share the power of government. Therefore the winning coalition to be expected is the one including the fewest parties possible. LÄS MER