Sökning: "svensk kost"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden svensk kost.

 1. 1. Motivation till ett hälsosamt liv som svensk sjöman

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Henrik Lindén; Oskar Lindman; [2022]
  Nyckelord :Sjömän; motivation; fysisk aktivitet; kost; hälsa; rutin; sömn; övervikt;

  Sammanfattning : Hur håller sjömän motivationen uppe att leva ett hälsosamt liv och ta hand om sig själv och sin kropp, när förutsättningarna och omgivningen är ständigt skiftande? Detta är en problemställning många ombordanställda står framför under sina perioder ute till havs med stormar, oregelbundna arbetstider, varierande kost, begränsade träningsmöjligheter och sömnbrist. Det finns säkert flera faktorer, och det de alla har gemensamt är att de kan ha en påverkan på motivationen och energinivån hos den utsatte. LÄS MER

 2. 2. Situationen kring kost hos simmare : En studie om kunskap, attityd och satsning på kost

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Ana Lucic; [2022]
  Nyckelord :Simning; kost; kunskap; attityd; idrott;

  Sammanfattning : Bakgrund Simning är en olympisk sport, som ställer höga fysiska krav på utövarna. Faktorer så som livsstil och kostvanor har en enorm inverkan på det allmänna hälsotillståndet och på idrottprestationer. LÄS MER

 3. 3. En enkätstudie om pensionärers matpreferenser i relation till internationella matkulturer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Sam Hjertberg; Lisa Allvin; [2022]
  Nyckelord :Matpreferenser; pensionär; matkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vilken mat individer väljer är komplext och påverkas av många faktorer. Det har under senare decennier setts ett ökat urval av mat från andra kulturer i Sverige. Globalisering, turism, invandring samt tillgängligheten till media och internet kan tänkas bidra till ökad exponering för internationellt inspirerad mat. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid malnutrition : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Charlie Bergström; Emma Ebenfelt; [2022]
  Nyckelord :Elderly; experiences; malnutrition; nurses; nursing.; Erfarenheter; malnutrition; omvårdnad; sjuksköterskor; äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Malnutrition är en förekommande diagnos hos äldre i svensk sjukvård. Det finns riktlinjer och behandlingar av diagnosen men problemet är ändå förekommande. Malnutrition som inte behandlas med god omvårdnad kan leda till negativa följder som svårläkta sår och infektioner. LÄS MER

 5. 5. Vägen in till finrummet som akademitränare i svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Antoine Meunier; Taha Nemae; [2021-10-22]
  Nyckelord :fotbollstränare; rekrytering; svensk elitfotboll;

  Sammanfattning : Svensk elitfotboll bedriver idag en aktiv kommersiell verksamhet, vars syfte är att utveckla klubbarna med bland annat försäljning och marknad. Men även att höja bilden för de högsta fotbollsligorna i Sverige. Utveckling och professionaliseringen av idrotten samt ledarskapet är en förutsättning föri drottens kommersialisering. LÄS MER