Sökning: "svensk låt analys"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden svensk låt analys.

 1. 1. Låt den som undervisar utan omsorg kasta första stenen! : En hermeneutisk studie av examensförordningens betydelse för professionalisering i svensk grundsärskola

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ola Randau; [2017]
  Nyckelord :Examination requirements; compulsory school for pupils with intellectual disabilities; knowledge development; heed; shifting of perspective; professionalization; relational pedagogics; sociocultural perspective; Examensförordning; grundsärskola; kunskapsutveckling; omsorg; perspektivskifte; professionalisering; relationell pedagogik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Fem år har passerat sedan Läroplan för grundsärskolan 2011, LGRSÄR11 (Skolverket, 2016), infördes. Denna läroplan innebar ett tydligt fokusskifte från att som tidigare ha en något mer omsorgsorienterad verksamhet till att istället arbeta på ett mer kunskapsinriktat sätt. LÄS MER

 2. 2. Låt kunden göra valet : En explorativ studie om CSR inom sporthandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hannah Karlsson; Alexandra Pettersson; [2015]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; marknadsföring; konsumentbeteende; sporthandeln;

  Sammanfattning : Syfte & forskningsfråga: Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för den roll Corporate Social Responsibility (CSR) har i sporthandeln genom att undersöka och analysera den vikt företag inom sporthandeln lägger vid CSR. Vidare är syftet att undersöka konsumenters syn på CSR inom sporthandeln och de faktorer som påverkar konsumenters köpbeteenden, samt näringslivsorganisationers analys av CSR:s nuvarande och framtida roll. LÄS MER

 3. 3. Bedöma eller berömma? Niondeklassares kamrat- och självbedömning vid ensemblemusicerande i musikundervisningen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Alm; [2014]
  Nyckelord :Lärande bedömning; kamratbedömning; självbedömning; kritiska aspekter; ensemblespel; cirkelogram; musikalisk kvalitetsuppfattning; transparent bedömning; bedömningsmatris; återkoppling; Performing Arts;

  Sammanfattning : Lärande bedömning är den kanske starkaste pedagogiska riktningen inom svensk skola just nu. Bedömning ska enligt den inte användas i första hand för att sätta betyg och sortera, utan vara en utgångspunkt för att eleven ska lära sig mer. Kamrat- och självbedömning blir viktiga ingredienser i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Bedöma eller berömma? Niondeklassares kamrat- och självbedömning vid ensemblemusicerande i musikundervisningen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Alm; [2013]
  Nyckelord :Lärande bedömning; kamratbedömning; självbedömning; kritiska aspekter; ensemblespel; cirkelogram; musikalisk kvalitetsuppfattning; transparent bedömning; bedömningsmatris; återkoppling; Performing Arts;

  Sammanfattning : Lärande bedömning är den kanske starkaste pedagogiska riktningen inom svensk skola just nu. Bedömning ska enligt den inte användas i första hand för att sätta betyg och sortera, utan vara en utgångspunkt för att eleven ska lära sig mer. Kamrat- och självbedömning blir viktiga ingredienser i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Dubbelbeskattningsavtal och skatterätt i EG-rättsligt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Irene Antonsen; [1999]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Historien om EG:s utveckling från gemenskap till union kan kommenteras som en fotbollsmatch Följande avsnitt är ett citat ur Ola Wiklund, EG-domstolens tolkningsutrymme, s. 443, där han hänvisar till Allot (Yale L J 1991, s. 2485ff).:''Den första kvarten dominerades av kommissionen, resten av halvleken ägde EG-domstolen bollen. LÄS MER