Sökning: "svensk narkotikapolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden svensk narkotikapolitik.

 1. 1. Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) i svensk media : Ett hot mot svensk ideologi eller en chans till skälig levnadsnivå?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Cornelia Gustafsson; Julia Nordblom; [2019]
  Nyckelord :LARO; läkemedelsassisterad behandling; opioidmissbruk; media; narkotikapolitik; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) skildras i svensk media. Materialet till studien består av 82 stycken artiklar.  57 artiklar från perioden innan verksamheten byggdes ut år 2004 och 25 artiklar från de senaste tre åren. LÄS MER

 2. 2. Rave och hotet mot ungdomen : Konstruktionen av social ordning i svensk dagspress 1995-1997

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Björn Märak Leffler; [2018]
  Nyckelord :rave; ungdom; ungdomskultur; subkultur; narkotikapolitik; social ordning; droger;

  Sammanfattning : I Sverige är kopplingen mellan rave, ungdomar och droger så signifikant att polisen år 1996 upprättar en speciell polisenhet vid namn Ravekommissionen. Uppsatsens syfte är att undersöka hur rave konstrueras som ett problem i svensk dagspress mellan 1995 och 1997, och därmed belysa hur social ordning reproduceras i offentligheten genom samtalsordningen om rave. LÄS MER

 3. 3. Synsätten på narkotika i Sveriges utredningsväsende : Textanalys om förekomsten av vetenskapliga och ideologiska resonemang i policydokument

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Semir Lulic; [2018]
  Nyckelord :Statens offentliga utredningar; narkotikapolitik; policydokument; problemkonstruktion; textanalys; vetenskap; ideologi; utredningsväsendet;

  Sammanfattning : Svensk politik påstås ha haft en utgångspunkt i vetenskap. Kunskapen om en politisk fråga ska i enlighet med påståendet ha lagt grunden för påföljande utförd politik. Det finns en oenighet till denna förutsättning hos uppfattningar om att svensk narkotikapolitik istället har förts på ideologiska grunder. LÄS MER

 4. 4. En rättshistoriskuppsats om narkotika ideologier, vetenskap och lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Thäter; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; narkotika; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver den svenska narkotikastraffrätten i en historisk kontext genom att sätta lagstiftningsarbetet i den politiska och kulturella verklighet som var närvarande vid en lagändring. Beskrivningen sker dels kronologiskt dels rättshierarkiskt och dels tematisk beträffande vissa aktörer inom den svenska narkotikapolitiken. LÄS MER

 5. 5. Vetenskap > Moralpanik - En analys av svensk narkotikapolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Grahndin; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; narkotikapolitik; narkotika; nolltolerans; moralpanik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har Europas näst högsta narkotikadödlighet trots en nolltolerans mot droger. När resten av Europa införde skadereducerande program gick Sverige emot strömmen och tillät inga åtgärder som inte innebar en helt drogfri samhällsbild. LÄS MER