Sökning: "svensk politik"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade orden svensk politik.

 1. 1. Mjölken, blodet och det andra : Förlossningsskildringar i samtida svensk skönlitteratur

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Hagelberg; [2023]
  Nyckelord :childbirth; literary studies; childbirth in literature; litteraturvetenskap; förlossning; förlossningsberättelse; litteraturstudier;

  Sammanfattning : Barnafödande är ett komplicerat och mångfacetterat ämne. Att föda är både en högst privat, intim upplevelse och en kulturell och politiskt kodad händelse. Hur ett samhälle behandlar sin födande befolkning beror på politik, normer och ideal som sträcker sig längre än den födande individen. LÄS MER

 2. 2. När regnbågsfärger smygersig in i riksdagen : En kvantitativ innehållsanalys om hbtqioch svensk politik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samantha Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Sweden; LGBTQI; government; language; human rights.;

  Sammanfattning : LGBTQI-rights differentiates depending on which part of the world and which country chosen to study. Studies on LGBTQI-rights has shown that the Universal Declaration of Human Rights isn’t as inclusive as one could hope it would be. Individual state’s drive for implementing LGBTQI-rights differs both worldwide but also regional-wise. LÄS MER

 3. 3. Synen på jämställdhet i svensk politik : En kvalitativ studie av fyra riksdagspartiers jämställdhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hannah Johansson; [2023]
  Nyckelord :Feminism; jämställdhet; hedersförtryck; löneskillnader; mäns våld; riksdagspartier; Vänsterpartiet; Socialdemokraterna; Liberalerna; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : This essay intended to examine gender equality policies of four parliamentary parties in Sweden. The parties selected for this thesis were the Left Party, the Social Democrats, the Liberals and the Sweden Democrats. LÄS MER

 4. 4. Utövandet av transformativt ledarskap i svensk politik : En deduktiv tematisk analys över Magdalena Anderssons ledarskapsutövning i kontexten av Sveriges ansökan till NATO

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Einar Dernegård; [2023]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; Magdalena Andersson; tematisk analys; regeringschef; partiledare i opposition;

  Sammanfattning : Studiet av politiskt ledarskap blir alltmer centralt i takt med det politiska ledarskapets växande inflytande på människors vardag. För Socialdemokraterna har Sveriges NATO-process inneburit en påtaglig försvarspolitisk omställning. LÄS MER

 5. 5. Förstör kriget bortom människan? : En kritisk granskning av svensk medias rapportering gällande miljöpåverkan till följd av kriget i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ludvig Eriksson Wolck; [2023]
  Nyckelord :The war in Ukraine; Environmental impact; Posthumanism; Political ecology; Ecocide; Discourse analysis; Media; Kriget i Ukraina; Miljöpåverkan; Posthumanism; Politisk ekologi; Ecocide; Diskursanalys; Media;

  Sammanfattning : Kriget i Ukraina har nu pågått i mer än ett år och medfört stort lidande, framför allt för den ukrainska civilbefolkningen. Detta krig orsakar även omfattande skador på miljön och olika icke-mänskliga aktörer inom denna. Vilket övervakas och rapporteras av både ukrainska myndigheter och internationella forskare. LÄS MER