Sökning: "svensk rapmusik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden svensk rapmusik.

 1. 1. Det är klart att dom tänker på the (code) switch… : En studie i hur engelskan tar form i populär svenskrap

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Per Axel Oknemark; [2020]
  Nyckelord :Swedish rap; swedish hip hop; code-switching; loanwords; svensk rap; svensk hiphop; kodväxling; lånord;

  Sammanfattning : I slutet av 1990-talet kom en våg av rapmusik på svenska som populariserade genren. En scen för engelskspråkig rap i Sverige hade funnits sedan 1980-talet men de tidiga försöken med rap på svenska fick sällan varma mottaganden. Idag är svensk rap större än någonsin. LÄS MER

 2. 2. Rulla Garn1 : En kvalitativ studie om upplevd yttrandefrihet, självcensur och moralpanik inom svensk rapmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Sonny Jansson; [2019]
  Nyckelord :Yttrandefrihet; självcensur; moralpanik; rap; Mr Cool; mainstreamkultur;

  Sammanfattning : den här uppsatsen undersöker jag hur svenska rapmusiker ser på sina möjligheter att uttrycka sig fritt efter uppståndelsen kring den så kallade Mr-Cool affären. Resultatet bygger på intervjuer med sex svenska rappare och tyder på att dessa inte låtit sig påverkas i någon större utsträckning, men studien visar samtidigt på att svenska rappare har en stark artistisk integritet och ett motstånd mot mainstreamkulturen i samhället. LÄS MER