Sökning: "svensk redovisningsstandard"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden svensk redovisningsstandard.

 1. 1. Grönmålning inom Svensk hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christine Avasjö Kuess; David Person; [2016]
  Nyckelord :Social responsibility; CSR; Corporate social responsibility; GRI; Greenwashing;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisningen har utvecklats allt mer de senaste åren. Allt fler företag hållbarhetsredovisar och många länder väljer att reglera hållbarhetsredovisningen genom lag. Den mest använda standarden ges ut av Global Reporting Initiative, GRI. LÄS MER

 2. 2. Från klientfokus till samhällsfokus? - En studie om anmälningsplikten och dess konsekvenser

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Eliasson; Heléne Berghult; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågställning: Kriser och skandaler som inträffat under senare år har lett tillskärpta regler för redovisning och lagstadgad revision. Ett medel för att återställa förtroendetför de stora bolagen var att stärka kontrollen av företagen, bl.a. genom anmälningsplikten. LÄS MER