Sökning: "svensk sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden svensk sjuksköterska.

 1. 1. Patienters erfarenheter av tolkanvändning i vården. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emilia Anjou; Ebba Haidl; [2021]
  Nyckelord :Communication; Interpreter; Literature review; Patient experience; Person centered care; kommunikation; litteraturstudie; patientens upplevelser; personcentrering; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migration har ökat de senaste åren och därmed ökat behovet av tolkar i hälso- och sjukvården. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient är grunden för en god vårdrelation, något som hindras när det finns en språkbarriär. LÄS MER

 2. 2. Varför sjuksköterskor väljer att lämna yrket inom en femårsperiod : En kvalitativ intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Andreasson; Mimoza Shabani; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; bekräftelse; erkännande; ledarskap; motivation; personlig utveckling; sjuksköterskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svensk sjukvård står inför stora utmaningar de kommande åren med en åldrande befolkning som kommer att kräva allt mer vård. Samtidigt slutar nästan var tionde sjuksköterska sitt jobb inom vården. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av effekten av olika distraktionsmetoder för att minska smärta vid venpunktion på barn 6-12 år : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alice Gillström; Olivia Lundberg; [2021]
  Nyckelord :anxiety; child; distraction methods; pain management; phlebotomy; barn; distraktionsmetoder; smärthantering; venpunktion; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som grundutbildad sjuksköterska kan du möta barn inom olika verksamheter utanför den typiska barnsjukvården. Venpunktion är en smärtsam procedur och ett vanligt förekommande moment i sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Ska jag verkligen göra det här? Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma och anmäla oro för barn som misstänks fara illa : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Andersson; Uppenberg Amanda; [2021]
  Nyckelord :Child abuse; Nursing; Report of Concern; Concern assessment; Nurse; Experiences; Barn som far illa; Omvårdnad; Orosanmälan; Orosbedömning; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Children at risk of abuse are a worldwide phenomena. They can be hard to identify, which puts high demands on healthcare-workers who meet them. Since 2001 swedish healthcare-personnel are obliged by law to report concerns of children at risk, although less reports are made than can be expected. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av att leva med PICC-line

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jade Severn; Elsa Svirins; [2020-08-05]
  Nyckelord :patientupplevelse; PICC-line; perifert insatt central kateter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att antalet patienter med cancersjukdom ökar växer behovet avvaskulära infarter genom vilka patienterna får cytostatika och andra läkemedel. Det finnsolika infarter som passar för olika ändamål, och en sort som blivit vanligare i svensksjukvård är perifert insatt central kateter, PICC-line. LÄS MER