Sökning: "svensk sjukvårdspolitik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden svensk sjukvårdspolitik.

 1. 1. Den nya generationens patient och andra myter - En diskursanalys av vårdvalsreformen i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Helander; Samuel Williams; [2014]
  Nyckelord :vårdval; marknadsreformer; diskursanalys; svensk sjukvårdspolitik; patientrol; Social Sciences;

  Sammanfattning : När riksdagen beslutade om att införa ett obligatoriskt vårdval i Sverige 2009 fanns en omfattande kritik av reformen från forskare och experter som menade att en kundvalsmodell med fri etableringsrätt för privata vårdproducenter riskerade att undergräva det krav på jämlikhet som länge haft en central position inom svensk sjukvårdspolitik. Denna uppsats syftar till att med utgångspunkt i en diskursteoretisk förståelse av makt förklara varför vårdvalet drevs igenom trots att förslaget var så kontroversiellt. LÄS MER

 2. 2. Ideologisk konvergens i svensk partipolitik? : En ideologianalys över Socialdemokraternas och Moderaternas hälso- och sjukvårdspolitik mellan åren 2002 och 2010

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Mikael Granath; [2013]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; Ideologi; Ideologianalys; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Essay in political science, C-level by Mikael GranathAutumn semester 2012, Tutor: Freddy Kjellström- Ideological convergence in Swedish party politics?- An analysis of ideologies of the Swedish Social Democratic party and the Swedish Moderateparty and their healthcare and health service policies between the years of 2002 and 2010.The main purpose of this study is to examine the truthfulness in the common perception thatthe Swedish moderate party and the Swedish social democratic party are increasingly sharingthe same political views - particularly between the years of 2002 and 2010. LÄS MER