Sökning: "svensk skolpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden svensk skolpolitik.

 1. 1. De kunde icke vika, blott falla kunde de : En struktureringsteoretisk analys om Svensk Lärartidnings rapportering om nazismens skolpolitik i Tyskland och Norge under åren 1940–1945

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Betty Liliansdotter; [2020]
  Nyckelord :struktureringsteori; Svensk Lärartidning; nazism; facktidning; skola; institution; skolpolitik; världskriget; nationalsocialism;

  Sammanfattning : Previous studies have reached interesting conclusions regarding Swedish school policy during World War II. This paper brings a new perspective to this complex and multifaceted subject – to study how the union paper Svensk Lärartidning (the Swedish Teachers’ paper) reported on the impact of National socialist practice in school as an institution, both in Germany and Norway during the years 1940–1945. LÄS MER

 2. 2. Att skola en Stormakt : Svensk skolpolitik och statsbildning under 1600-talets första hälft (1611-1649)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Pontus Folkesson; [2016]
  Nyckelord :education politics; Swedish School organisation; church and state; state formation; early modern;

  Sammanfattning : In this thesis, the educational politics in Sweden during the years 1611-1649 are examined to identify the power relationship between the church and the state. Although education was traditionally considered an activity of the church, the state laid claim to the founding of schools. LÄS MER

 3. 3. Att skola en Stormakt : Svensk skolpolitik och statsbildning under 1600-talets första hälft (1611-1649)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Pontus Folkesson; [2016]
  Nyckelord :education politics; Swedish School organisation; church and state; state formation; early modern;

  Sammanfattning : In this thesis, the educational politics in Sweden during the years 1611-1649 are examined to identify the power relationship between the church and the state. Although education was traditionally considered an activity of the church, the state laid claim to the founding of schools. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsskolan - En kvalitativ studie om användandet av begreppet kunskap i den nuvarande svenska skoldebatten.

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2012]
  Nyckelord :    Kunskap;  kunskapsskolan;  sko;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att belysa hur synen på begreppet kunskap kommer till uttryck i nutida svenskskoldebatt. Detta innefattar vilka perspektiv på kunskap som kommer till uttryck i nutida svensk skolpolitik,vilken kunskap som ses som eftersträvansvärd i skolpolitiska sammanhang, samt hur denna kunskap förväntasuppnås hos svenska barn och elever. LÄS MER

 5. 5. Fria skolval och lärarfacken : En jämförelse mellan svensk och fransk skoldebatt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Erik Westberg; [2007]
  Nyckelord :Franskt skolsystem; svenskt skolsystem; lärarfack; skolpolitik; French school system; Swedish school system; teacher trade unions; free choice; Swedish educational politics; French educational politics;

  Sammanfattning : This essay compares the public debate in Sweden 1992 caused by the reforms introduced by the then government giving parents a free choice of schools for their children with the current debate in France about proposals for a similar law there. The study concentrates on the positions taken by the teachers trade unions, in Sweden Lärarförbundet and Lärarnas Riksförbund (LR) and in France SGEN-CFDT. LÄS MER