Sökning: "svenska b sammanfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden svenska b sammanfattning.

 1. 1. Strategi för en vinnande vardag : Svenska elittränares syn på periodisering och planering av taktik inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Stahl; Axel Wittsell; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; taktik; periodisering. tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med studien är att undersöka hur svenska elittränare resonerar kring periodisering och taktikens roll inom periodiseringen. Frågeställning 1. Hur implementerar svenska elittränare periodisering av taktik? 2. LÄS MER

 2. 2. TGfU och Enhanced Guided Discovery i fotbollsträning : Observation av en akademitränares arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Robert Isesund; [2015]
  Nyckelord :Fotboll; Tränare; Tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien är att utvärdera hur en fotbollstränare i en ungdomsakademi bedriver fotbollsträning utifrån de teoretiska ramverken Teaching Games for Understanding (TGfU) och Enhanced Guided Discovery (EGD) i syfte att skapa effektivisering i lärande samt starkare självbestämmande motivation. Detta leder till följande frågeställningar:* Hur stor del av träningar med syfte att utveckla spelförståelse, taktik och teknik ägnas åt övningar som är isolerade respektive funktionella?* Hur stor del av träningstiden ägnas åt paus/samling och effektiv träningstid?* Är tränarens arbetssätt präglat av EGD vid inlärning av spelförståelse och teknik?Metod I studien medverkar en tränare för ett akademilag i fotboll. LÄS MER

 3. 3. En studie av spannmålstorkar på gårdsnivåur ett hållbarhetsperspektiv

  M1-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Emmy Gervard; Amanda Rosén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningMed bakgrund mot strukturrationaliseringarna inom det svenska jordbruket har idag mångagårdar otillräckliga torkanläggningar. Det gör att spannmålet inte kan lagras på gården ochproducenten tvingas därför sälja vid skörd då priset är som lägst. LÄS MER

 4. 4. Blod, svett, tårar och höga betyg : Svenska artistiska elitgymnaster - motivation, betyg, ambition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Melina Herrey; Michaela Henriksson; [2014]
  Nyckelord :Gymnastik; betyg; skola;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Syftet är att undersöka hur svenska artistiska elitgymnaster presterar i skolan. Frågeställningar vi använt är: Skiljer sig studieresultaten utifrån antalet träningstimmar? Finns det någon skillnad mellan motivationen till gymnastiken i jämförelse till skolan?Metod: De som deltog i undersökningen var elitgymnaster inom artistisk gymnastik, totalt 33 stycken, 18 tjejer och 15 killar. LÄS MER

 5. 5. Traditionsprincipen eller avtalsprincipen? Borgenärsskyddet i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Harald Lagerlöf; [2014]
  Nyckelord :Sakrätt; förmögenhetsrätt; traditionsprincipen; avtalsprincipen; borgenärsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Enligt svensk rätt krävs det att parterna till en transaktion har vidtagit ett sakrättsligt moment för att en förvärvare av lös egendom ska vara skyddad mot överlåtarens borgenärer. Vilket sakrättsligt moment som uppställs varierar beroende på vilken typ av egendom som transaktionen rör. LÄS MER