Sökning: "svenska bedömning uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden svenska bedömning uppsats.

 1. 1. Arbetstagare eller egenföretagare? - En arbetsrättslig analys av plattformsarbetares rätt till anställning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jenny Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; plattformsarbete; arbetstagarbegreppet; egenföretagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Delningsekonomins framväxt under de senaste decennierna är en effekt av digitaliseringen, vilket har fört med sig att arbete via digitala plattformar har tagit plats på arbetsmarknaden. Plattformsarbete kan se ut på många olika sätt beroende på plattformens affärsmodell och denna utveckling har lett till att plattformarnas arbetare har hamnat i en position där det är otydligt om de tillhör kategorin arbetstagare eller egenföretagare. LÄS MER

 2. 2. Alltid stavas alltid med två L : En uppsats om attityder om och erfarenheter av bedömning i svenska över tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Liselott Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Assessment; the subject Swedish; Lpo-94; Lgr-11; Bedömning; ämnet svenska; Lpo-94; Lgr-11;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på två enkätundersökningar, som utfördes 2009 samt 2019 på två olika skolor, innehållande tre olika enkäter, en till föräldrar och elever i en klass 1 respektive klass 6 och en till lärarna. Frågorna har handlat om vad som anses viktigast att fokusera på när elevtexter ska bedömas och hur det känns att få en text bedömd. LÄS MER

 3. 3. När medier publicerar upphovsrättsligt skyddade alster - En utredning om konflikten och avvägningen mellan upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet vid nyhetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wilhelm Stenvall; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; immaterialrätt; statsrätt; upphovsrätt; yttrandefrihet; informationsfrihet; nyhetsrapportering; nyhetsförmedling; media; journalism; pressfrihet; mediefrihet; Spiegel Online; Funke Medien; Mobilfilmen; järnrörsskandalen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När medier publicerar upphovsrättsligt skyddat material uppstår ett intressant och mångsidigt juridiskt problem. Upphovsinnehavaren har å ena sidan ensamrätt på hur alstret får utnyttjas. Media är å andra sidan ett kontrollorgan med uppgiften att informera allmänheten, särskilt i politiska sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Ofrivillig graviditet - slarvigt eller oundvikligt? - Om tillverkare av digitala preventivmedels ansvar för ofrivilliga graviditeter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fazlic; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; produktansvar; läkemedel; preventivmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, a digital contraceptive app came to attention in Swedish media, due to claims that the app was inefficient as a contraceptive and that it had led to an increased number of unintended pregnancies. The main purpose of digital contraceptives is to prevent pregnancies by measuring safe periods during the user’s menstruation cycle. LÄS MER

 5. 5. Religions- och samvetsfrihet inom abortvården - En komparativ undersökning av barnmorskors möjligheter att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter i Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Miriam Öhman; [2019]
  Nyckelord :Abort; barnmorska; diskriminering; religionsfrihet; samvetsfrihet; samvetsklausul.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the freedom of religion and conscience for midwives at the abortion care unit in Sweden and Norway. To gain clarity about the regulation in these countries a legal judicial method has been used. LÄS MER