Sökning: "svenska bok analys"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden svenska bok analys.

 1. 1. Vad motiverar barn till läsning? : En kvalitativ studie om elevers motivation och drivkrafter till att läsa på fritiden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Malinn Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Läsning; inre motivation; yttre motivation; kompetens; meningsfullhet; självständighet;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att undersöka vilka tankar elever har om sin skönlitterära läsning samt vad som motiverar elever till att läsa på fritiden. För att uppfylla syftet besvarades en enkät om inre och yttre motivation i två klasser i årskurs sex. Därefter valdes sex elever med inre motivation till läsning ut för intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Starka flickor och snälla pojkar eller hur var det nu igen? : En studie av könsnormer i 6 moderna svenska barnromaner som används i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Ögren; Lii Ahlin; [2019]
  Nyckelord :kön; genus; normer; högläsningsböcker; textanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur de olika könen framställs i litterära böcker som är vanliga som högläsningsbok i de lägre årskurserna. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur ser förekomsten av kvinnliga och manliga karaktärer samt karaktärer med ej specificerat kön, ut i böckerna? Hur framställs könsnormer i text och bild i de olika böckerna? Finns det inslag av brott mot könsnormer i böckerna och hur framställs isåfall karaktärerna som bryter mot könsnormerna? Studien genomfördes genom analys av sex barnböcker utifrån genus. LÄS MER

 3. 3. En läroboks modelläsare : En jämförande studie av läroböcker i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Charlie Hansen; [2019]
  Nyckelord :modelläsare; yrkesprogram; studieförberedande program; tilltänkt läsare; statlig förhandsgranskning av läromedel; analysmodell;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet analyseras två läroböcker från förlaget Sanoma: Svenska impulser för yrkesprogrammen och Svenska Impulser 1. Bägge böckerna är skrivna för gymnasieämnet Svenska 1 och analyseras utifrån vilken författarnas tilltänkta läsare är för respektive bok. LÄS MER

 4. 4. BERNSTRÖMS ÖVERSÄTTNING AV DEN SYNTAKTISKA STRUKTUREN MAFʿŪL MUṬLAQ (INRE OBJEKT) I KORANENS BUDSKAP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nadia Suleiman; [2018-09-17]
  Nyckelord :arabiska; Koranen; översättning; Mohamed Knut Bernström; översättningsstrategier;

  Sammanfattning : Att översätta är en process som har större utmaningar desto mer språken skiljer sig från varandra. Itakt med det ökade intresset för det arabiska språket, som idag beräknas vara Sveriges näst vanligastemodersmål, så ökar även intresset för arabiska översättningar till svenska. LÄS MER

 5. 5. Ja, vi har mens hurså? : - En analys av hur Clara Henrys bok Ja jag har mens, hurså? kan inkluderas i svenskundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Frisk; Jasmine Sundblad; [2018]
  Nyckelord :Clara Henry; Ja jag har mens; hurså?; mens; jämställdhet; utbildning; pubertet; tabu;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Clara Henrys bok Ja jag har mens, hurså? (2016), en bok som lyfter tabun kring menstruation, som ett möjligt läromedel i ämnet svenska. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Henrys bok kan användas i svenskundervisningen för årskurs 4-6. LÄS MER