Sökning: "svenska bolån"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden svenska bolån.

 1. 1. Bolånefonder – Framtidens bolånefinansiering? : En jämförelse med säkerställda obligationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Alternative Investment Funds; Mortgage; Covered Bonds; Bolånefond; bolån; säkerställda obligationer;

  Sammanfattning : Målet med denna rapport är att undersöka vad bolånefonder är, och hur de skiljer sig mot säkerställda obligationer. Avgränsningar görs till att endast ta upp svenska aktörer, och framförallt bostadskreditinstitutet Stabelo. LÄS MER

 2. 2. Unga Vuxnas bostadssituation i Stockholm : En utredning av åtgärder för att underlätta inträdet på den ägda bostadsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lina Eklöv; Matilda Angermund; [2020]
  Nyckelord :Housing market; Home ownership; Mortgage; Young adults; Support programs; Bostadsmarknad; Bostadsägande; Bolån; Unga vuxna; Stödprogram;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Stockholm har de senaste åren präglats av hög efterfrågan där trycket på bostäder lett till stigande bostadspriser. Flertalet restriktioner har införts för att stabilisera kredit- och bostadsmarknaden samt dämpa prisutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Regulation – For better or for worse? : En kvantitativ studie om amorteringskravens påverkan på bolånerådgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Jönsson; Nicole Tholén; [2020]
  Nyckelord :Amortization requirements; Advisor; Mortgage advisor; Stress; Standardized work process; Learning; Change management; Amorteringskrav; Rådgivning; Bolånerådgivning; Stress; Arbetsprocess; Inlärning; Förändringsledning;

  Sammanfattning : Bostad är för de flesta den största investeringen en person gör och finansieras med hjälp av bolån. Bolån medför makroekonomiska risker, till följd av höga skuldkvoter och minskad konsumtion. För att minska dessa infördes år 2016 samt år 2018 amorteringskrav. LÄS MER

 4. 4. Hur bolånerådgivare arbetar för att hålla kunder lojala : En kvalitativ studie om efterköpskänsla, återköpsbeteende och kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Hjerpe; Fredrik Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :customer loyalty; post-purchase feelings; repurchase behaviour; mortgage advisors; kundlojalitet; efterköpskänsla; återköpsbeteende; bolånerådgivare;

  Sammanfattning : Harsh competition influence the profit margins of Swedish banks, where mortgages are some of the most profitable products. Unfortunately, mortgages also happen to be the most influential products when it comes to customers’ willingness to switch banks. LÄS MER

 5. 5. Penningpolitikens effekt vid låga räntenivåer : En studie av svenska bolån över 15 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Ellinore Vinberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktionen av negativ styrränta har lett till diskussion kring penningpolitikens nedre gräns. Forskningen inom området tyder på att penningpolitikens effekt minskar vid låga räntenivåer. Förändringar i styrränta är penningpolitikens främsta verktyg för att påverka ekonomin. LÄS MER