Sökning: "svenska c-nivå"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden svenska c-nivå.

 1. 1. Kyrkomusikerns ABC - kyrkomusikens A och O? : Församlingens önskemål om kyrkomusikerns kompetens relaterat till kyrkoordningens bestämmelser om behörighet. En kvalitativ studie av hur församlingarnas ambitioner för kyrkomusiken överensstämmer med domkapitlens krav samt Kyrkomötets och Kyrkostyrelsens beslut

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Jonas Ivarsson Lind; [2020]
  Nyckelord :Kyrkomusiker; Kyrkomusikerutbildning; Kyrkomusikertjänst; Domkapitel; Kyrkomöte; Stift;

  Sammanfattning : Hur tänker de här? Varför står det som det gör i annonsen? Så har tankarna gått när jag läst Kyrkans tidnings platsannonssidor med alla olika formuleringar gällande kyrkomusikertjänsterna. Det är svårt att få ihop detta med Kyrkomötets beslut att tydliggöra de olika tjänstenivåerna för kyrkomusiker till tre stycken (A, B och C-nivå). LÄS MER

 2. 2. INTERAKTION I ETTOR OCH NOLLOR En komparativ studie av interaktiva element hos svensk kvällspress och morgonpress online

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Henna Loikkanen; [2016-02-11]
  Nyckelord :Interactivity; interactive features; newspapers online; convergence; broadsheet; tabloid; Swedish press;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:MKV CNivå:GrundnivåTermin/år:Ht/2015Handledare:Annika BergströmExaminator:Malin SveningssonRapport nr: C954The purpose of this paper is to examine differences and similarities in the use of interactive features for Swedish tabloids and broadsheets online. Types of features have also been studied in correlation to categories of news content. LÄS MER

 3. 3. Socialpedagogiskt arbete i rollen som skolkurator

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Alexandra Drott; [2016]
  Nyckelord :School counselor; social pedagogy; community; participation; empowerment; dialogue; inclusion; exclusion; Skolkurator; socialpedagogik; gemenskap; delaktighet; empowerment; dialog; inklusion; exklusion;

  Sammanfattning : Socialpedagogiken är ett relativt outforskat område i skolans värld och det råder olika meningar kring vad socialpedagogiken skulle kunna och faktiskt redan bidrar med ute i det svenska skolsystemet. Studien som är en uppsats på C-nivå syftar att fånga socialpedagogiskt arbete ur en specifik yrkesgrupps perspektiv, nämligen skolkuratorns. LÄS MER

 4. 4. "OCH SEN LAGADE EN FINT SNÖGUBBE" : En jämförande studie av inlärare i svenska som andraspråk och deras grammatiska kompetens på SFI-nivåerna B, C och D

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska (FUMS)

  Författare :Veronica Dahlin; [2014]
  Nyckelord :SFI; Processbarhetsteorin; grammatisk kompetens; adjektiv; attribut; predikativ; spetsställning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om nio andraspråkselevers grammatiska kompetens i användningen av adjektivkongruens i attributiv och predikativ ställning samt spetsställning.  Eleverna läser på nivåerna B, C och D inom svensk undervisning för invandrare på vuxenutbildningen (SFI), och dessa elever har gemensamma lektioner ibland. LÄS MER

 5. 5. Hur kan man inte vilja ha barn? : En kvalitativ studie av kvinnor och män som väljer att inte ha barn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Annika Einarsson; Isabel Hestergård; [2013]
  Nyckelord :Att inte ha barn; barnfrihet; heteronormativitet; stämpling; avvikande; pronatalism; normer; stigma;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes 25 mars till 27 maj 2013 på C-nivå vid Södertörns Högskola.  I studien studeras tre svenska kvinnor och fyra svenska män som väljer att inte ha barn. LÄS MER