Sökning: "svenska essä"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden svenska essä.

 1. 1. Utan tvivel är man inte klok : En vetenskaplig essä där jag uppmärksammar och undersöker tvivlet som jag uppleveri min profession som förskollärare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; practical knowledge; doubts; pedagogical documentation; assessment of children; Förskola; praktisk kunskap; tvivel; pedagogisk dokumentation; bedömning av barn;

  Sammanfattning : Working at preschool is not always easy. Meetings between different people, the ability to weigh and assess situations, analyze documentation, have scientific knowledge and, not least, be able to lead a careful and educational teaching that gives all children the conditions to meet curriculum goals are some of the demands placed on us working in preschool. LÄS MER

 2. 2. Systematisk dokumentation av barns utveckling och lärande inom pedagogisk omsorg i Sverige och Finland : En vetenskaplig essä om två grannländers sätt att sammanställa barns lärprocesser

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Leila Brask-Jensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The preschool curriculum obliges us working at preschool to systematically document the development and learning of children. Our premier policy document does not in detail explain how one should do the documentation. LÄS MER

 3. 3. Musikmaskiner och döda fruar : En vetenskaplig essä om musiskt-filosofiskt tänkande och musikcentrerad undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tobias Pihlblad; [2018]
  Nyckelord :music-centric teaching; new materialism; existential dimensions of music; plaisir; jouissance; musikcentrerad undervisning; neomaterialism; musikens existentiella dimensioner; plaisir;

  Sammanfattning : With this scientific essay I examine, what I choose to phrase as, music-centered educational practices in contemporary Swedish preschool. Using two personal experiences of these practices as empirical data, I aim to discern what types of philosophical and musicological ideas have helped shape their formation. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med barn med annat modersmål i förskolan : En essä om samspel och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kim Johansson; [2017]
  Nyckelord :Secondary language learning; second language; first language; native language; language learning; inclusion; play; literacy; interaction; preschool; Andraspråksinlärning; andraspråk; förstaspråk; modersmål; språkinlärning; inkludering; lek; litteracitet; samspel; förskola;

  Sammanfattning : Jag vill med den här essän synliggöra problematiken som kan uppstå med barn som har annat modersmål än svenska, i den svenska förskolan. Hur kan vi inom förskolan på bästa möjliga sätt ta emot dessa barn, hjälpa dem med andraspråksinlärningen samt samspela med andra barn? Jag undersöker hur och vad vi pedagoger kan använda oss av för verktyg, och vad som är viktigt att tänka på, när vi använder oss av dem. LÄS MER

 5. 5. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER