Sökning: "svenska essä"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden svenska essä.

 1. 1. Musikmaskiner och döda fruar : En vetenskaplig essä om musiskt-filosofiskt tänkande och musikcentrerad undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tobias Pihlblad; [2018]
  Nyckelord :music-centric teaching; new materialism; existential dimensions of music; plaisir; jouissance; musikcentrerad undervisning; neomaterialism; musikens existentiella dimensioner; plaisir;

  Sammanfattning : With this scientific essay I examine, what I choose to phrase as, music-centered educational practices in contemporary Swedish preschool. Using two personal experiences of these practices as empirical data, I aim to discern what types of philosophical and musicological ideas have helped shape their formation. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med barn med annat modersmål i förskolan : En essä om samspel och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kim Johansson; [2017]
  Nyckelord :Secondary language learning; second language; first language; native language; language learning; inclusion; play; literacy; interaction; preschool; Andraspråksinlärning; andraspråk; förstaspråk; modersmål; språkinlärning; inkludering; lek; litteracitet; samspel; förskola;

  Sammanfattning : Jag vill med den här essän synliggöra problematiken som kan uppstå med barn som har annat modersmål än svenska, i den svenska förskolan. Hur kan vi inom förskolan på bästa möjliga sätt ta emot dessa barn, hjälpa dem med andraspråksinlärningen samt samspela med andra barn? Jag undersöker hur och vad vi pedagoger kan använda oss av för verktyg, och vad som är viktigt att tänka på, när vi använder oss av dem. LÄS MER

 3. 3. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 4. 4. Trösta eller tysta? : En essä om barns rätt till sina känslor

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Bergnor; [2016]
  Nyckelord :practical knowledge; relationship; shame; bonding; empathy; identity; security; norm; preschool; praktisk kunskap; relation; skam; anknytning; identitet; trygghet; norm; förskola;

  Sammanfattning : This essay is based on two selfexperienced situations. I examine my role as a preschool educationalist where children are prevented from expressing their emotions freely. The essay opens with a description of a middaysnack and the other story tells about a girl who is not allowed to decide herself when her sadness ends. LÄS MER

 5. 5. Varför är du brun? : Relation fritidshemslärare-elev i ljuset av normer, maktperspektiv och ledarskap som leder till agerande

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Mohseni-Tabrizi; Ramona Hjelte; [2016]
  Nyckelord :Leisure-time Teacher; Regulation documents; Authority perspective; Intercultural leadership; Norm-critical pedagogy; Fritidshemslärare; Styrdokument; Maktperspektiv; Interkulturellt ledarskap; Normkritisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med vår essä är att undersöka situationen för fritidshemslärare med utländsk bakgrund inom svensk skola. Vi har fokuserat på situationer då elevers ifrågasättande av att de avviker från normen på grund av att deras hudfärg. LÄS MER