Sökning: "svenska handelsbanken"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden svenska handelsbanken.

 1. 1. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 2. 2. Hur hållbar är en hållbarhetsfond? : En studie av fem svenska fondbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johan Engström; Love Lilliegren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som har fångat mångas blickar under de senaste åren. Nationer och individer har gått samman för att hantera de problem som vår värld står inför. LÄS MER

 3. 3. Tillitens betydelse i coopetition-situationer. : En kvalitativ studie om hur svenska banker samarbetar i utvinningen av nya tjänster.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ebba Löfstedt; Isabella Olsson; [2021]
  Nyckelord :Coopetition; tillit i banksektorn; infrastruktur;

  Sammanfattning : Utveckling av nya tjänster inom banksektorn är idag en del av branschensarbetsprocess. Banker står idag inför flera utmaningar där krav från kunder,kontinuerligt förändrad lagstiftning, nya konkurrenter och framförallt ensnabbt växande teknologisk utveckling präglar deras arbete. LÄS MER

 4. 4. Deep learning exotic derivatives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Gunnlaugur Geirsson; [2021]
  Nyckelord :deep learning; neural networks; derivative pricing; automatic differentiation; Monte Carlo; transfer learning; structured products; risk sensitivities; valuation; autocalls;

  Sammanfattning : Monte Carlo methods in derivative pricing are computationally expensive, in particular for evaluating models partial derivatives with regard to inputs. This research proposes the use of deep learning to approximate such valuation models for highly exotic derivatives, using automatic differentiation to evaluate input sensitivities. LÄS MER

 5. 5. Vart tog det lokala bankkontoret vägen? : En kvalitativ fallstudie på svenska storbankers förändrade kundhanteringsprocesser under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Yamin; Natalie Hultman; [2021]
  Nyckelord :Customer loyalty; Banks; Trust; Customer Relationship Management; e-CRM; Covid-19; Pandemic; Digitalization; Satisfaction; Relationship marketing; Profitability.; Kundlojalitet; Banker; Förtroende; CRM; e-CRM; Covid-19; Pandemi; Digitalisering; Tillfredsställelse; Relationsmarknadsföring; Lönsamhet.;

  Sammanfattning : Under Covid-19-pandemin har svenska storbanker tvingats digitalisera en stor del av sina verksamheter, för att klara av kundernas förändrade behov. I denna studie undersöks hur svenska storbanker har förändrat sina kundorienterade processer under pandemin. LÄS MER