Sökning: "svenska i andras ögon"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden svenska i andras ögon.

 1. 1. Hedersrelaterat våld - En nödvändig eller rasistisk straffrättslig bestämmelse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Heder; Hedersrelaterat våld; Våld; Hederskultur; Straffrättslig bestämmelse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersbegreppet finns på något sätt inom alla kulturer. Mot slutet av 1990-talet uppmärksammades hedersproblematiken runt om i västvärlden. I början av 2000-talet slog Sverige av hedersproblematiken, när tre flickor mördades. LÄS MER

 2. 2. Som ett lotteri eller en rysk roulette : En studie av diskursen om socialtjänstens omhändertagande av barn på ett internetforum.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Johanna Edengren; Johanna Forsman; [2018]
  Nyckelord :omhändertagande av barn; socialkonstruktivism; subjektsposition; identitet; internetforum;

  Sammanfattning : Studies syfte var att beskriva och analysera hur föräldrar som får barn omhändertagna samt hur socialtjänsten och socialsekreterare framställs i diskussionstrådar på internetforumet Familjeliv som rör omhändertaganden av barn. För att kunna besvara studiens syfte användes ett kvalitativt socialkonstruktivistiskt angreppssätt med teoretiska utgångspunkter som grundar sig i Laclau och Mouffes diskursteori, med begrepp såsom subjektsposition och identitet. LÄS MER

 3. 3. Supporterkultur som subkultur: Om att göra karriär som satellitsupporter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elias Bergstrand; [2016]
  Nyckelord :supporterskap; fotboll; karriär; subkulturellt kapital; övervakning; autenticitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Europeiska fotbollsklubbar har i allt högre grad kommit att anpassa sig efter den globala tevemarknaden och de potentiella nya supportrar den för med sig snarare än sina lokala supportrar. Mot den bakgrunden har ett visst samhällsvetenskapligt intresse börjat hysas för så kallade satelitsupportrar; det vill säga supportrar på distans som huvudsakligen konsumerar sitt lag via teve och andra medier. LÄS MER

 4. 4. ”En människa är så mycket mer än bara en psykiatrisk diagnos” : Betydelsen av erfarenheter gällande psykisk ohälsa, ett lönearbete och socialt stöd/bemötande för en människas identitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Bostedt; [2013]
  Nyckelord :Identitet; psykisk ohälsa; lönearbete; social omgivning; stigma; vändpunkter; statusövergångar; återhämtning; återhämtningsprocess;

  Sammanfattning : En människas identitet i relation till psykisk ohälsa, arbetsliv och den sociala omgivningen innebär en komplex social konstruktion. En konstruktion som präglas av att en människa bildar sin självuppfattning i relation till andra människor i det sociala samspelet, vilket den interaktionistiska teoritraditionen menar. LÄS MER

 5. 5. ”En människa är så mycket mer än bara enpsykiatrisk diagnos” : Betydelsen averfarenheter gällandepsykisk ohälsa,ett lönearbeteoch socialt stöd/bemötande för en människas identitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Bostedt; [2013]
  Nyckelord :Identitet; psykisk oh älsa; lönearbete; social omgivning; stigma; vändpunkter; statusövergångar; återhämtning; återhämtningsprocess;

  Sammanfattning : En människas identitet i relation till psykisk ohälsa, arbetsliv och den sociala omgivningen innebär en komplex social konstruktion.En konstruktionsompräglas av att en människa bildar sin självuppfattning i relation till andra människor i det sociala samspelet, vilket den interaktionistiska teoritraditionen menar. LÄS MER