Sökning: "svenska kvinnliga lyriker"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden svenska kvinnliga lyriker.

 1. 1. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 2. 2. Denna dödliga ensamhet : Existentiell utsatthet i Kristina Lugns poesi och dramatik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Annika Jansdotter; [2004]
  Nyckelord :Kristina Lugn; Sonja Åkesson; existentiell utsatthet; lyrik; dramatik; absurdism; existentialism; ironi; ensamhet; döden; moderskapet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den existentiella utsattheten gestaltas i Kristina Lugns diktsamlingar om jag inte och Bekantskap önskas med äldre bildad herre. Lugns dramer Idlaflickorna och Nattorienterarna undersöks också kortfattat i ljuset av lyriken. LÄS MER