Sökning: "svenska slöjdtraditioner"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden svenska slöjdtraditioner.

 1. 1. Svensk, Finsk, Norsk och Dansk slöjd : en komporativ studie av kursplaner i ämnet slöjd

  M1-uppsats, Umeå universitet/Umeå universitet/Umeå School of Education (USE)Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Staffan Winberg; [2010]
  Nyckelord :Slöjd; jämförelser; kursplaner; komparativ metod;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om jämförelser i slöjdämnet med fokus på trä- och metall i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Jämförelser har gjorts mellan kursplanerna i ämnet slöjd för elever på grundskolenivå, 7 - 15 år samt den svenska motsvarigheten till Trä och metallslöjd i de respektive länderna. LÄS MER

 2. 2. Hur slöjdlärare förhåller sig till kulturarv och slöjdtraditioner i sin undervisning i dag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Rinnarv; Ingela Nilsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till vår undersökning har varit att vi upplevt det problematiskt att motivera elever till att lära siggamla grundläggande hantverkstekniker i skolslöjden. Vi hade läst nationella utvärderingen av slöjdämnet (NU­03) som visade stora skillnader i hur lärare och elever upplever att de utvecklades inom området, olika kultureroch kulturarv. LÄS MER

 3. 3. Kulturarvet i textilslöjden : En undersökning om hur textillärare i grundskolan använder sig av kulturarvet i slöjdundervisningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Karling; [2006]
  Nyckelord :cultural heritage; teachers in textile-handicraft; textilie-handicraft; kulturarv; textillärare; textilslöjd;

  Sammanfattning : The educational directive for the school subject textile handicraft (slöjd) claim, that the pupils should have knowledge of handicraft traditions from historical and present perspective. Teachers in handicraft, teaching in schools for the first nine years of a child education forwards a cultural heritage. LÄS MER