Sökning: "svenska som andraspråk gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk gävle.

 1. 1. CODA-elever i undervisning : En undersökning om särskild stöttning för CODA-elever i gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Christel Persson; [2019]
  Nyckelord :CODA; språkutvecklande undervisning; särskild stöttning; svenska; gymnasium;

  Sammanfattning : Hörande barn till döva kallas med en förkortning CODA. Det är en grupp andraspråkstalare med en unik andraspråkssituation som sällan uppmärksammas. CODA har teckenspråk som förstaspråk och talat språk som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Lärares bedömning av elevers skrivutveckling i svenska som andraspråk : Bedömningen avser grundskolans årskurs 7-9 samt introduktionsprogrammet språk på gymnasiet

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Ludmila Garay; Anneli Ädel; [2018]
  Nyckelord :bedömning; summativ bedömning; formativ bedömning; bedömningsverktyg; svenska som andraspråk; introduktionsprogram; nyanlända;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lärares val av metod i matematikundervisningen : Med fokus på elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/UtbildningsvetenskapHögskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Patrik Edling; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Lärare; Matematik; Språk; Undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Detta arbete har som huvudsyfte att analysera några erfarna lärares olika metoder och val av material i sin matematikundervisning, och hur de motiverar sina val för att genomföra en likvärdig undervisning för alla elever - med fokus på elever med svenska som andraspråk. I detta arbete har jag valt att intervjua fyra lärare från två olika skolor. LÄS MER

 4. 4. Teori i praktik : Vilka lärandeteorier utgår lärare från i språkutvecklande arbete med nyanlända elever i årskurserna 1–3?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ingela Molin; Anna Berta; [2018]
  Nyckelord :lärandeteorier; språkutvecklande arbete; nyanlända; årskurs 1–3; andraspråk; modersmål; studiehandledning; förberedelseklass; direktintegrering; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Denna undersökning söker svar på hur sju lärare i årskurserna 1–3 använder lärandeteorier i språkutvecklande arbete med nyanlända elever. Nyutexaminerade lärare behöver verktyg att använda i språkutvecklande arbete med nyanlända, eftersom ämnet svenska som andraspråk ofta saknas i lärarutbildningarna. LÄS MER

 5. 5. Särskilda resurser för nyanlända? : En jämförelse mellan två skolor, årskurs 4–6 i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria BenAïssa; Sebastian Forsberg; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; resurser; årskurs 4–6; andraspråk; sociokulturellt; studiehandledning; modersmål; observation; intervju; analys;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en jämförelse mellan två skolor, med fokus på ämnet svenska i årskurs 4–6 och vilka särskilda resurser som används i undervisningen av nyanlända elever. Syftet är att avgöra om de resurser som används kan anses vara väl fungerande redskap för lärande, enligt de kriterier som fastställs här. LÄS MER