Sökning: "svenska som främmandespråk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden svenska som främmandespråk.

 1. 1. ”Är det rätt?” Klassrumsinteraktion och positionering mellan vuxna L2-inlärare i en svenska som främmandespråkskontext

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Yvonne Kölling; [2020-02-17]
  Nyckelord :L2-klassrumsinteraktion; peer interaction; svenska som främmandespråk; reparationer; positionering; samtalsanalys;

  Sammanfattning : For foreign language learners, possibilities of interaction in the L2 often are veryrestricted in everyday life. Classroom interaction between learners (peer interaction)plays therefore an important role in foreign language learning, especially in case ofrelatively small languages as Swedish. LÄS MER

 2. 2. Att våga gå utanför sin komfortzon : Inlärardrag i rysktalande elevers texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maria Christensen Voynova; [2016]
  Nyckelord :Andraspråk; främmandespråk; interimspråk; främmandespråksinlärning; andraspråksinlärning; kommunikativ kompetens; inlärardrag; kodväxling; bokstavliga översättningar; lån; parafras; generalisering; övergeneralisering; förenkling; helfrasanvändning;

  Sammanfattning : Alla språkinlärare, oavsett om de studerar ett nytt språk i det land där det talas (andraspråksinlärare) eller utom-lands (främmandespråksinlärare), har emellanåt problem att formulera sig och även göra sig förstådda på det nya inlärarsspråket, interimspråket, vilket utmärks av ett antal generella inlärardrag som tillfälliga lån, parafraser, generaliseringar, övergeneraliseringar, förenklingar och helfrasanvändning. Genom att analysera diverse elev-texter, skrivna av både andra- och främmandespråkselever, syftar denna uppsats till att kartlägga inlärardragens förekomst och frekvens samt utföra en jämförelseanalys mellan och inom grupperna andraspråkselever (SAS-elever) respektive främmandespråkselever (SFS-elever). LÄS MER

 3. 3. ¿Cómo?– Målspråksanvändning i språkklassrum : Hur lärare arbetar med utveckling av den kommunikativa förmågan vid undervisning i ett andra- eller främmandespråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Linda Joelsson; [2015]
  Nyckelord :Målspråk; Andraspråkstillägnande; Andraspråk; Främmandespråk; Kommunikativ förmåga;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar målspråksanvändningen i undervisningen av ett andra- och ett främmandespråk. Syftet med studien är att i en jämförelse analysera om lärarens metoder för målspråksanvändning som används i andraspråksklassrummet, där målspråket är det gemensamma språket, kan appliceras i främmandespråksklassrummet, där det gemensamma språket är landets officiella språk. LÄS MER

 4. 4. Kollektiv stöttning i samtal mellan inlärare av svenska som främmandespråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Joel Pettersson; [2014-06-23]
  Nyckelord :kollektiv stöttning; kommunikativa strategier; svenska som främmandespråk;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt arbete, SSA133, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: Vt 2014Handledare: Ann-Christine Randahl.... LÄS MER

 5. 5. ”Svenska är inte min favorit ämne”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Mäkilä; [2014-06-16]
  Nyckelord :svenska som främmandespråk; attityder; grammatik;

  Sammanfattning : Specialarbete, SIS133 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2014Handledare: Sofia Tingsell.... LÄS MER