Sökning: "svenska språket i förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden svenska språket i förändring.

 1. 1. Räkna med svenska som andraspråk – ett andraspråksperspektiv på nationella prov i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Carolina Lidman; [2018-02-06]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; matematik; validitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I föreliggande rapport undersöks nationella provet i matematik åk 9 ur ett andraspråksperspektiv. Frågan som ställs är hur provet och dess validitet påverkas av situationen som uppstår när andraspråkselever på IM Språkintroduktion gör provet, och denna besvaras genom analys av insamlade elevlösningar samt genom intervjuer med lärare och elever på IM Språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Snakke mellan språkene. En undersökning av interskandinavisk kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Julia Romell; [2018-01-29]
  Nyckelord :interskandinavisk kommunikation; samtalsanalys; ackommodation;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras min samtalsanalytiska undersökning avinterskandinavisk, framför allt trespråkig, kommunikation. De tre skandinaviskaspråken, svenska, norska och danska, är mycket lika varandra, men på grund av blandannat skillnader i uttal, är det inte självklart att man förstår varandra mellan språken. LÄS MER

 3. 3. Matematiksvårigheter för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Ralevska; [2018]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; andraspråkselever; tvåspråkiga elever; Mångkulturellt klassrum; Mathematics; mathematical difficulties; bilingual students;

  Sammanfattning : Detta arbete ska undersöka om det går att hitta matematiksvårigheter hos elever som har svenska som andraspråk. Efter en sökningsprocess har skribenten kommit fram till att det finns en del matematiksvårigheter som är kopplade till språket. LÄS MER

 4. 4. Interkultur i förskolan : En studie om förskolechefers arbete inom interkulturell kompetens.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Evelina Larsson; Elin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Förskolan; interkultur; kompetensutveckling; förskolechef;

  Sammanfattning : Det svenska samhället har i takt med internationalisering blivit mer rikt på kulturer. För att kunna möta människor med olika kulturella bakgrunder och forma ett jämlikt samhälle med respekt och förståelse för allas olikheter krävs interkulturell kompetens, ett arbete som ska initieras redan i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Att göra islam : En kritisk diskursanalys om islams framställning i svenska uppslagsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2018]
  Nyckelord :Religion; islam; orientalism; encyklopedia; discourse; Religion; islam; orientalism; uppslagsverk; diskurs;

  Sammanfattning : Under många år har islam som religion varit ett omdiskuterat ämne i Sverige. Det finns många faktorer som påverkar hur vi uppfattar religionen i sin helhet. Beroende på vilket samhälle eller tid vi lever i så kommer uppfattningen att variera och diskurserna kommer att förändras genom detta. LÄS MER