Sökning: "svenska språkets utveckling genom tiderna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden svenska språkets utveckling genom tiderna.

  1. 1. Ordet - tidernas språk i svenska Bibeln

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Jens Lönnaeus; [2008]
    Nyckelord :Bibelöversättning; Bibelkommission; Gustav Vasas bibel; Karl XII:s bibel; Kyrkobibeln 1917; Bibel 2000;

    Sammanfattning : Hur kan man studera svenska språkets utveckling från renässansen fram till våra dagar? En metod är att utgå från en text, vars innehåll är oförändrat men vars språkliga form har förändrats genom tiderna vid ett antal översättningar. Finns det då någon sådan text?Bibeln är enligt kristen tro detsamma som Guds ord, och som sådan stående över tiden. LÄS MER