Sökning: "svenska tillväxtbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden svenska tillväxtbolag.

 1. 1. Hur mångfald i styrelsen påverkar den finansiella prestationen i svenska tillväxtbolag listade på First North Growth Market : En kvantitativ studie om tillväxtbolagens mångfald i styrelsen och dess påverkan på den finansiella prestationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sermed Al-Shakargi; Ardit Sakipi; [2021]
  Nyckelord :High growth firms; firm financial performance; Tobins Q; ROA; diversity; board of directors; First North Growth Market; Tillväxtbolag; finansiell prestation; Tobins Q; ROA; mångfald; styrelse; First North Growth Marke; Tillväxtbolag; finansiell prestation; Tobins Q; ROA; mångfald; styrelse; First North Growth Market;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur mångfald i styrelsen påverkar den finansiella prestationen för svenska tillväxtbolag listade på First North Growth Market. Tillväxtbolag står för hälften av hela arbetssysselsättningen och produktionen i höginkomstländer och utgör därmed en betydelsefull roll i samhället. LÄS MER

 2. 2. Utdelningspolicy : En kvantitativ studie om utdelningens samband med vinst och lönsamhet i små, svenska tillväxtbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jacob Blomquist; Max Trydefeldt; [2020]
  Nyckelord :Utdelning; vinst; framtida vinst; lönsamhet;

  Sammanfattning : De flesta företagsverksamheter har i slutändan som mål att prestera och generera vinster. I börsnoterade bolag är det vanligt förekommande att företag väljer att dela ut delar av sina vinster till sina aktieägare i form av utdelning. LÄS MER

 3. 3. Svenska tillväxtbolags investerarrelationer : En studie om upplevda effekter av strategiskt IR-arbete

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Markus Byström; Erik Winman; [2020]
  Nyckelord :Investor Relations; IR; Swedish growth companies; communication; information disclosure; marketing; Investerarrelationer; IR-arbete; svenska tillväxtbolag; kommunikation; informationsgivning; marknadsföring;

  Sammanfattning : För många företag är det av intresse att kommunicera med ett flertal olika intressenter och för framförallt yngre bolag, som befinner sig i en tillväxtfas, kan det vara av stor vikt att kommunicera och nå ut till omvärlden på rätt sätt för att kunna växa och utvecklas i en positiv riktning. Just ett företags kommunikation med dess finansiella intressenter brukar benämnas investerarrelationer (IR), vilket till största del inbegriper att informera företagets intressenter om dess verksamhet och marknadsföra bolaget mot kapitalmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Finansiering av tillväxt –Hur små- och medelstora tillväxtföretag inom bemannings- och rekryteringsbranschen har finansierat sin tillväxt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Forsman; Alexandra Tjällman; [2019-08-08]
  Nyckelord :Finansiering; tillväxtbolag; bemanningsföretag; rekryteringsföretag; SMEs; kapitalstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Små- och medelstora företag utgör i dagsläget 99,9 procent av den totala mängden företag i Sverige. Gemensamt för alla företag, oavsett storlek, är att de kräver finansiering, vilken består av eget kapital och/eller skulder. LÄS MER

 5. 5. Branschspecifika finansiella likheter mellan tillväxtbolag : En kvantitativ studie baserad på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fatih Bayazit; Hakki Kasim; [2019]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Tillväxttyp; Finansieringsbeteende; Tillväxtbolag; Bransch;

  Sammanfattning : Background: Wu and Yeung have studied growth type with US companies to analyze capital structure and various financial behaviors of growth companies. The author believes that these companies have distinct capital structure and tend to follow this structure in the long run. LÄS MER