Sökning: "svenska varumärket som konkurrensmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden svenska varumärket som konkurrensmedel.

 1. 1. Förändring av ett fotbollslags image och varumärke - Helsingborgs IF (HIF)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Güncel Ömer; [2017]
  Nyckelord :Brand management; football; network; image; development;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta examensarbete är en fallstudie om Helsingborgs Idrottsförening (HIF). Klubben har haft turbulenta år med tuff ekonomi, dalande publiksiffror, flera personer i ledningen som lämnat sina uppdrag och med dåliga sportsliga resultat. LÄS MER

 2. 2. Food traceability system for Swedish origin food items : an assessment of the application “våga fråga - få en bonde på köpet” from a farmer perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Maria Fridholm; [2014]
  Nyckelord :Bonde På Köpet; brand; LRF; traceability; Swedish origin;

  Sammanfattning : In June 2013 a debate concerning the consumers’ right to a label of origin on food packages was held in the Swedish parliament (www, Riksdagen, 2014). The debate was sparked by some food scandals where labelling was falsely used, claiming something that was not true – the horse-meat scandal, frozen strawberries infected by Hepatitis A, pork sold as beef, etc. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesarv, en köpbar resurs?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Markehed; Gustav Hesselbom; Johanna Persson; [2012]
  Nyckelord :Varumärkesarv; ”heritage by aquisition”; autenticitet; konkurrensfördelar; strategiska resurser; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkesarv, en köpbar resurs? – En fallstudie av svenska företaget GANT och dess förvärvade amerikanska östkustarv Seminariedatum: 2012-01-12 Ämne/kurs: FEK95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Gustav Hesselbom, Emil Markehed och Johanna Persson Handledare: Lars Carlman Nyckelord: Varumärkesarv, ”heritage by aquisition”, autenticitet, konkurrensfördelar, strategiska resurser Syfte: Med denna uppsats ämnar vi att problematisera varumärkesarv genom att studera det ur ett resursbaserat perspektiv. Med hjälp av att titta på varumärkesarvets uppbyggnad och kriterier vill vi undersöka resursens natur. LÄS MER

 4. 4. Med Varumärket som konkurrensmedel i Kina : En studie om svenska företags varumärke på den kinesiska konsumentmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Fredrik Karlsson; Martin König; David Roos; [2011]
  Nyckelord :Varumärke; varumärkeskapital; internationella marknadsföringsmixen; Kina;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Varumärkesbyggnad i nya och framgångsrika företag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Oskar Brånin; Urban Olofsson; [2007]
  Nyckelord :Marknadsföring; Varumärken; Konkurrens; Nya företag; Framgångsrika företag;

  Sammanfattning : Konkurrensen på dagens varumarknad är hård, studier gjorda av bl. a. Robert G Cooper visar att en stor del av produktlanseringarna misslyckas. I denna hårda miljö har varumärket blivit ett allt viktigare konkurrensmedel och det som förmår att höja en produkt över en annan. LÄS MER