Sökning: "svenska verb"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden svenska verb.

 1. 1. Det hänger på betoningen : En undersökning om vuxna avancerade andraspråksinlärares uttal av partikelverb och verb med prepositionsfras

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lena Berlin; [2022]
  Nyckelord :andraspråksinlärare; partikelverb; prepositionsfras; prosodi; uttal;

  Sammanfattning : Partikelverb är en typ av verb vars uttal, med obetonat verb och betonad partikel, är svårt att behärska för andraspråksinlärare. Detta inte minst i de fall där en motsvarande konstruktion finns som verb med efterföljande prepositionsfras, där prepositionen ska hållas obetonad. LÄS MER

 2. 2. Jobba hos oss – men bara om du vill bli kustbevakare! : En multimodal interpersonell analys av Kustbevakningens Jobba hos oss-sidor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Wallmo; [2022]
  Nyckelord :Kustbevakningen; systemiskt-funktionell grammatik; multimodal; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Kustbevakningen skapar en relation med läsaren och hur de konstruerar bilden av den ideala medarbetaren på sina webbsidor Jobba hos oss. Uppsatsen har ett kritiskt diskursperspektiv (Fairclough, 1995). LÄS MER

 3. 3. ”Ajatelkaa se ensimmäinen aamu kun tietää että hela veckan är framför oss ja mennä syömään frukostia”. Kodväxlingens grammatik i en svenskfinsk familj

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sivi Järvinen; [2021-09-13]
  Nyckelord :kodväxling; tvärspråkligt inflytande; sverigefinländare; svenska; finska;

  Sammanfattning : Föreliggande studie försöker identifiera kodväxlingens grammatiska mönster genom en kvalitativ grammatikanalys av vardaglig språkanvändning hos en svenskfinsk familj i norra Sverige. Fokus ligger alltså på att kartlägga hur två språktypologiskt skilda språk, nämligen svenska och finska, språkstrukturellt samverkar inom ett och samma yttrande. LÄS MER

 4. 4. Ordinlärning i förberedelseklass i skolår 7 – 9. En jämförande studie av inlärning av svenska ord via översättning till modersmålet, bilder eller förklaringar på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Elisabeth Hansson; [2021-09-02]
  Nyckelord :ordinlärning; produktivt ordförråd; högfrekventa ord;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka om nyanlända högstadieelevers ordinlärning gynnas om orden översätts till modersmålet, visas på bild eller förklaras på svenska. Detta har undersökts genom att åtta elever i en förberedelseklass i skolår 7-9 under nio veckor fått femton svenska ord i läxa per vecka, vilka förhörts skriftligt. LÄS MER

 5. 5. Begripligare byråkratsvenska – en undersökning av tjänsteutlåtanden och politikers synpunkter på dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Ljungberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :språkriktighet; begriplighet; tjänsteutlåtanden; byråkratiskt språk; textanalys; intervjustudie;

  Sammanfattning : Klarspråksarbete motiveras bland annat med att det bidrar till att medborgare får ökat förtroende för beslutsfattare. Hur beslutsfattare själva uppfattar klarspråk är däremot ett relativt outforskat område. LÄS MER