Sökning: "svenska vetenskapliga artiklar i ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden svenska vetenskapliga artiklar i ekonomi.

 1. 1. Leder attraktivitet till produktivitet? : En studie av fastighetsmäklares attraktivitet och dess påverkan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kalle Gudmundsson; Olivia Lundbäck; [2019]
  Nyckelord :Beauty penalty; beauty premium; Attraktivitet; fastighetsmäklare; kön; produktivitet; ålder;

  Sammanfattning : Titel: Leder attraktivitet till produktivitet? En studie av fastighetsmäklares attraktivitet och dess påverkan. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, inriktning marknadsföring. Författare: Kalle Gudmundsson och Olivia Lundbäck. Handledare: Jonas Kågström. LÄS MER

 2. 2. Influencer Marketing : hur det påverkar unga kvinnors köpbeteende och identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Leah Eid; Alexander Pettersson; Nathalie Wallenberg; [2019]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; traditional marketing; consumer behavior; identity; identity creation; Influencer; influencer marketing; Traditionell marknadsföring; konsumentbeteende; identitetsskapande; identitet;

  Sammanfattning : Den digitala världen vi lever i har tillfört nya alternativa möjligheter för individer att experimentera med dess identiteter och att presentera en eftersträvansvärd uppfattning. Människor blir ständigt influerade av andra människor, både medvetet och undermedvetet. LÄS MER

 3. 3. Hyperloop in Sweden : Evaluating Hyperloops Viability in the Swedish Context

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Fredrik Magnusson; Fredrik Widegren; [2018]
  Nyckelord :Hyperloop; Hyperloop in Sweden; Transportation; Infrastructure; Transport Market Dynamics; The Swedish Transport Market; New Mode of Transportation; Emerging Technologies; Disruptive Innovation; Diffusion of Innovation; Characteristics of Diffusion; Technical Transition; Socio-technical Transition; Transformational Pressure; Window of Opportunity; Multi-Level Perspective MLP ; Technology Readiness Level TRL ; Hyperloop; Hyperloop i Sverige; Transport; Infrastruktur; Transportmarknadens Dynamik; Den Svenska Transportmarknaden; Nya Transportsätt; Framväxande Teknik; Disruptiv Innovation; Diffusion av Innovation; Egenskaper för Spridning av Innovation; Teknisk övergångsteori; Socio-teknisk övergångsteori; Transformationstryck; Möjlighetsfönster; Perspektiv i Multipla Nivåer MLP ; Teknisk Mogenhetsnivå TRL ;

  Sammanfattning : Transportations role in society is increasingly important and today it has a prominent role in business, citizens lives as well as in the world economy. The increasing globalization and urbanization puts significant pressure on the existing transport system, with increasing demand for high-speed travel. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskor/sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid sen inducerad abort

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Xiomara Castellanos; Emma Lietzén; [2018]
  Nyckelord :Inducerad abort; Foster; Barnmorskor; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Abort kan vara spontan, eller inducerad som innebär att en abort framkallas. Aborten kan ske antingen medicinskt eller kirurgiskt. Förr i tiden var abort straffbart i Sverige och kunde innebära döden för den som utförde aborten. LÄS MER

 5. 5. Differentierad lönestruktur bland lärare : -på väg mot en "tredjelärare"?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Öman; [2017]
  Nyckelord :teachers; reforms; cooperation; collegiality; individual payroll; lärare; reformer; samarbete; kollegialitet; individuell lönesättning;

  Sammanfattning : The reforms in the Swedish school system have been many in recent decades, and there is a dissatisfaction among today's teachers who are clear. Teachers 'Union Chairman Eva-Lis Sirén pronounced in an article on the Teachers' Association's website that teacher wages are a social problem. LÄS MER