Sökning: "svenskt språkbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden svenskt språkbruk.

 1. 1. Översättning av sväljtestet GUSS-ICU : För att upptäcka sväljsvårigheter hos extuberade patienter på IVA

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Gustafsson Nilsson; Emma Norén; [2020]
  Nyckelord :GUSS-ICU; World Health Organization; WHO; Intensivvårdsavdelning; IVA; sväljning; sväljsvårigheter; dysfagi; intubering; extubering; screeningtest; översättning; validering; FUS; COVID-19; sväljtest; intensivvårdspatienter; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   The Gugging Swallowing Screen - Intensive Care Unit (GUSS-ICU) är ett screeningtest med syfte att fånga upp indikationer på sväljsvårigheter efter långvarig intubering hos inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). I dagsläget finns det inget svenskt översatt och validerat screeningtest för omvårdnadspersonalen att använda vid bedömning av sväljförmågan efter extubering på IVA. LÄS MER

 2. 2. Svenska, swänska eller swenska? – om svensk språkriktighet och språknormer utifrån ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Palmelius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågor om språkriktighet och vad som är "rätt" eller "fel" språkbruk engagerar dagligen många svenskar. Vad som egentligen är "korrekt" språk blir därför viktigt att definiera. Detta särskilt i samband med skolans krav på att eleverna ska lära sig att i huvudsak följa det svenska språkets normer för språkriktighet. LÄS MER

 3. 3. Dom skriver rätt, dem skriver fel : En kvantitativ undersökning i felanvändandet av de och dem i text och frågan om talspråk bör tillåtas i skrift

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Malin Alm; Jasmine Larsson; [2016]
  Nyckelord :De; dem; dom; svenskt språkbruk; pronomen; språknormer; språkreform; talspråk;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks språkbruket av de/dem/dom hos svenska skolelever i årskurserna 4–6, 8–9 och i olika årskurser inom tre olika gymnasieprogram. 165 elever i grundskolan och gymnasiet har svarat på en enkät utformad för att undersöka kunskapen i distinktionen mellan de/dem. LÄS MER

 4. 4. Token blend i svenskt teckenspråk : Hur teckenrummet används av programledare i ett tv-program

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Tommy Lyxell; [2016]
  Nyckelord :Teckenspråk; token blend; real space; real space blend; mental space theory; kognitiv lingvistik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur programledare i ett tv-program för teckenspråkiga ungdomar använder sig av token blend i svenskt teckenspråk. Det teoretiska ramverket för studien är mental space theory som hämtats från kognitiv lingvistik och har vidareutvecklas för teckenspråk av den amerikanske lingvisten Scott Liddell. LÄS MER

 5. 5. ÖVERSÄTTARENS FALSKA VÄNNER. Översättning av passivkonstruktioner från danska till svenska utifrån Suzanne Brøggers roman Jeg har set den gamle verden forsvinde – hvor er mine øreringe? Breve til Prinsen af Mogadonien

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Norman; [2015-10-16]
  Nyckelord :danska; Översättning; passivkonstruktioner; s-passiv; bli-passiv; grammatisk ekvivalens;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur passivkonstruktioner har översatts från danska till svenska i ett utvalt material. Både danskan och svenskan bildar passiv på två sätt, dels morfologiskt där böjningssuffixet -s (eller -es) läggs till på verbstammen, dels perifrastiskt där passiven bildas genom ett hjälpverb (svenska bliva och vara, danska blive och være) och en perfektparticipform. LÄS MER