Sökning: "sverige mexico"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden sverige mexico.

 1. 1. Babesia divergens i Sverige : hanteringsstrategier och klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Jobusch; [2019]
  Nyckelord :fästing; Ixodes ricinus; nötkreatur; bovin; babesios;

  Sammanfattning : Babesia divergens är en protozo som sprids med fästingen Ixodes ricinus och orsakar sjukdomen babesios hos nötkreatur i Europa. Även fast de svenska nyheterna fylls med fästingrelaterade ämnen nämns babesios snarare sällan. LÄS MER

 2. 2. Is leadership something you do or something you are? : En undersökning i samarbete med Volvo Cars kring hur ledarskapet i Volvo Personal Serviceverkstäder kan utvecklas i linje med Lean Leadership för att öka möjligheterna till lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av Volvo Personal Service.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Matilda Gemoll; Cassandra Isgren; [2019]
  Nyckelord :change management; coaching; communication; implementation; leadership; lean; lean leadership; lean production; organizational change.; coaching; förändringsledarskap; implementation; kommunikation; lean; lean leadership; lean production; ledarskap; organisationsförändring.;

  Sammanfattning : The study was conducted in collaboration with Volvo Cars in the spring of 2019. The study examined the leadership of workshop managers in Sweden, Spain, Italy, Brazil, Chile, Mexico, Belgium and Poland. LÄS MER

 3. 3. Measurement and valuation of country risk: how to get a right value?

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Quentin Prevost; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to focus on country risk and its quantification as a premium. Country risk is an important parameter for investors willing to invest abroad and especially in emerging countries. Indeed, there is additional risk to invest in such countries for numerous reasons. It is thus imperative to be able to quantify it. LÄS MER

 4. 4. Att lära och förändra tillsammans - En kvalitativ studie av två musikverksamheter i Sverige och Mexiko

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Clara Ljungkvist; [2015]
  Nyckelord :Demokrati; El Sistema; gruppundervisning; kollaborativt lärande; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; collaborative learning; democracy; educational sciences; group instruction; music education.; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka demokratiska aspekter inom El Sistema med fokus på gruppundervisning. Studien har gjorts på två El Sistema skolor, en i Mexiko och en i Sverige. Data har samlats in genom observationer och intervjuer enligt kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Demokrati i tryck : En granskning av pressfrihet i konfliktdrabbade delstater i Mexiko

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Miriam Steinbach; [2014]
  Nyckelord :Pressfrihet; demokrati; organiserad brottslighet; rättsstatsprincip; accountability; självcensur; Mexiko.;

  Sammanfattning : De nyheter som når oss i Sverige från Mexiko handlar allt som oftast om den organiserade brottslighetens verksamhet och hur befolkningen i främst Mexikos norra delar, utsätts för denna. Sedan förre presidenten Felipe Calderón (2006-2012) manade till krig mot knarket har dödssiffrorna bara stigit och fortsätter att göra så. LÄS MER