Sökning: "sverige monopol"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden sverige monopol.

 1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 2. 2. Alcohol Monopoly in Sweden and Wine Properties That Drive the Wine Sales

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Roumi Roumi; [2020]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; economics; alcohol monopoly; Systembolaget; alcohol sales; wine sales; wine properties; regression analysis; quantitative; qualitative; Statistik; tillämpad matematik; nationalekonomi; alkoholmonopol; Systembolaget; alkoholförsäljning; vinförsäljning; vinegenskaper; regressionsanalys; kvantitativ; kvalitativ;

  Sammanfattning : This research study in applied mathematical statistics, and industrial engineering and management aims to determine the wine properties that drive the wine sales in Sweden, while also examining how the monopoly in Sweden affects the alcohol sales and demand. Data were collected from Systembolaget, which is the only alcohol retail store chain in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Legalisering av cannabis i Sverige, en kostnads-intäkts-analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; cannabis; marijuana; Sverige; droger; kostnads-intäkts-analys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Legalisering av cannabis är en fråga som har blivit mer aktuell i Sverige och runt om i världen de senaste åren. Argumenten för en legalisering handlar ofta om ökade intäkter för staten och att en legalisering skulle ha en negativ påverkan på de kriminella gäng som idag till stor del kontrollerar marknaden. LÄS MER

 4. 4. Reglering av naturliga monopol med särskild tillämpning på de svenska elnäten : Hur kan elnätens intäktsreglering utvecklas för att göra den mer hållbar?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Håkan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Naturliga monopol; monopol; elnät; reglering; intäktsram; Energimarknadsinspektionen;

  Sammanfattning : Frågan om elnätspriser och investeringar i elnät kan tyckas banal, men den är viktig ur flera dimensioner. Elnäten är en absolut tvingande förutsättning för det samhälle vi har i Sverige idag. Detta genom att det inte finns någon funktion i samhället som fungerar några längre stunder utan elkraft. LÄS MER

 5. 5. Investeringar i elnätet : En fallstudie av två lokala elnätsbolags arbete med att möta framtidens behov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Intäktsram; elnätsbolag; Energimarknadsinspektionen; beslutsfattande; expert;

  Sammanfattning : Sättet som el konsumeras och produceras i Sverige och i världen kommer att ändras de kommande årtiondena. En mer variabel elproduktion ska integreras i vår energimix samtidigt som ett användande av exempelvis elbilar kommer att ändra vårt konsumtionsmönster. LÄS MER