Sökning: "sverige monopol"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden sverige monopol.

 1. 1. Legalisering av cannabis i Sverige, en kostnads-intäkts-analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; cannabis; marijuana; Sverige; droger; kostnads-intäkts-analys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Legalisering av cannabis är en fråga som har blivit mer aktuell i Sverige och runt om i världen de senaste åren. Argumenten för en legalisering handlar ofta om ökade intäkter för staten och att en legalisering skulle ha en negativ påverkan på de kriminella gäng som idag till stor del kontrollerar marknaden. LÄS MER

 2. 2. Reglering av naturliga monopol med särskild tillämpning på de svenska elnäten : Hur kan elnätens intäktsreglering utvecklas för att göra den mer hållbar?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Håkan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Naturliga monopol; monopol; elnät; reglering; intäktsram; Energimarknadsinspektionen;

  Sammanfattning : Frågan om elnätspriser och investeringar i elnät kan tyckas banal, men den är viktig ur flera dimensioner. Elnäten är en absolut tvingande förutsättning för det samhälle vi har i Sverige idag. Detta genom att det inte finns någon funktion i samhället som fungerar några längre stunder utan elkraft. LÄS MER

 3. 3. Investeringar i elnätet : En fallstudie av två lokala elnätsbolags arbete med att möta framtidens behov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Intäktsram; elnätsbolag; Energimarknadsinspektionen; beslutsfattande; expert;

  Sammanfattning : Sättet som el konsumeras och produceras i Sverige och i världen kommer att ändras de kommande årtiondena. En mer variabel elproduktion ska integreras i vår energimix samtidigt som ett användande av exempelvis elbilar kommer att ändra vårt konsumtionsmönster. LÄS MER

 4. 4. Omregleringen av den svenska apoteksmarknaden : Måluppfyllelse och en kontrafaktisk analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :My Bäckström; Denise Hansson; [2018]
  Nyckelord :Omreglering; Apoteksmarknad; Måluppfyllelse; Kontrafaktiskt Analys; Proposition 2008 09:145;

  Sammanfattning : Sveriges apoteksmarknad omreglerades år 2009 från ett statligt monopol till en konkurrensutsatt marknad. Orsaken till reformen var liberaliseringsinfluenser inom ekonomin från 90-talet, utifrån teori såväl som medlemskapet i Europeiska Unionen. LÄS MER

 5. 5. Ett glas vin med omtanke : Systembolagets kamp i den svenska alkoholkulturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Juhani Pihlajainen; Victor Fors-Jadin; [2018]
  Nyckelord :Systembolaget; Operation vin; alkoholkonsumtion; reklam; informationskampanj; kultur; alkoholkultur;

  Sammanfattning : Systembolagets externa kommunikation är någonting många i Sverige får ta del av. Deras uppdrag är unikt, då de har monopol på detaljhandeln av alkoholhaltiga drycker i Sverige samt ett uppdrag att sälja med ansvar, utan ett vinstintresse. LÄS MER