Sökning: "sverige natur"

Visar resultat 1 - 5 av 729 uppsatser innehållade orden sverige natur.

 1. 1. Vinterbetesområdets förändring för Flakabergsgruppen i Gällivare skogssameby över två renskötande generationer : hur betesresursen har nyttjats för renskötsel och påverkats av skogsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elle Eriksson; [2022]
  Nyckelord :skogsbruk; renskötsel; vinterbetesområde; traditionell kunskap; Flakabergsgruppen; Gällivare skogssameby; RenGIS;

  Sammanfattning : The Sámi is an indigenous people in Sweden, and they have the right to carry out reindeer herding. The knowledge that exists within reindeer herding is included in traditional Sámi knowledge, which is centred around the relationship between nature, animal and human. Today the situation between reindeer herding and forestry is relevant. LÄS MER

 2. 2. Hållbar LIS planering? : en fallstudie om olika föreställningar hur LIS skapar hållbar landsbygdsutveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hanna Maleus Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällsplaneringen fokuserar alltmer på hållbarhet och försöker skapa en hållbar utveckling i samhället. Planeringen har länge centraliserats kring hur främst städerna ska utvecklas hållbart vilket har medfört att en planering för landsbygdsutveckling har förbisetts. LÄS MER

 3. 3. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Hahn; [2021]
  Nyckelord :landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Sammanfattning : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. LÄS MER

 4. 4. “Det är inte gulligt att barn behöver kämpa för sin rätt till framtida civilisation och överlevnad” : En kvalitativ studie om miljöaktivism och dess uttryck.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Mellkvist; [2021]
  Nyckelord :Miljöaktivism; uttryck; miljörättvisa; framing;

  Sammanfattning : Miljödebatten har blivit en global fråga som i dagens samhälle är oundviklig att inte ta del av. Redan under Sveriges 1960-tal och 1970-tal började människor engagera sig aktivt för att bedriva samhällsförändring i syfte att bevara miljön. LÄS MER

 5. 5. Tyngdkraft - Yngre elevers förståelse och uppfattning : En studie som undersöker yngre elevers uppfattning om tyngdkraft i samtal och genom grafisk representation med pilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Sundin; Eleonore Juhnell; [2021]
  Nyckelord :Conceptual understanding; Conversation; Gravity; Laboratory teaching; Physics.; Begreppsförståelse; fysik; laborativ undervisning; samtal; tyngdkraft.;

  Sammanfattning : In this essay, we have investigated how students in year 2 of primary school understand, perceive and think about the phenomenon of gravity. We have used semi-structured interviews, individually and in pairs, and let the students make their thoughts visible with graphic representation in the form of drawn arrows before and after a practical activity. LÄS MER