Sökning: "sverige och danmark likheter skillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden sverige och danmark likheter skillnader.

 1. 1. EU, NATO OCH SKANDINAVIEN: En komparativ textanalys över säkerhetspolitik och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Mossberg; [2023-05-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De skandinaviska staterna är relativt lika i olika avseenden. Exempelvis har de liknande geografiska förutsättningar och gemensamma språkliga drag. Utrikespolitiskt sett finns också likheter, politiken är i huvudsak liberal med fokus på diplomati och normbildning snarare än militär upprustning (Rieker, 2006; Brommesson, 2018). LÄS MER

 2. 2. Socialförsäkringstillhörighet under och efter COVID-19 - En studie av de tillfälliga bestämmelserna inom Öresundsregionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Myrén; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; socialrätt; socialförsäkring; Öresund; COVID-19; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The collaboration between Sweden and Denmark can be found in many legal areas and have a long-standing tradition. However, it is not without its flaws, given the two distinct legal systems that, despite their many similarities, also contain significant differences. LÄS MER

 3. 3. Geografisk expansion av startup företag med en digital produktplattform - En fallstudie på ett svenskt företag inom hantverkarbranschen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Märta Kistner; Magdalena Karlsson Nycander; [2022]
  Nyckelord :Digital produktplattform; digitalisering; geografisk expansion; startup företag; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens utveckling inom digitalisering, tjänstefiering och globalisering erbjuder nya möjligheter för startup företag med digitala produktplattformar att tillämpa geografisk expansion. Examensarbetet applicerar teoretiska ramverk och modeller för att utreda en internationell marknadsutveckling av ett svenskt fallföretag som erbjuder digitala tjänster till hantverkarbranschen. LÄS MER

 4. 4. Brottsförebyggande arbete i Miljonprogrammets utsatta områden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Fröhlin; Rebecka Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Brottsförebyggande; miljonprogrammet; omgivning; samverkan; säkerhet; trygghet; och utformning;

  Sammanfattning : Introduktion och syfte:  Under en rådande bostadsbrist i Sverige antogs ett förslag i riksdagen med vision att färdigställa en miljon hem mellan åren 1965 och 1975. Många av Sveriges mest utsatta områden består av byggnader uppförda under denna tioårsperiod. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av avfall som  konstruktionsmaterial–  utgångspunkter vid framtagning av  gränsvärden : En jämförande studie av Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Fyrén; Lovisa Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Circular economy; starting points; limit values; hazardous substances; waste; legislation; recycling; Denmark; Sweden; Cirkulär ekonomi; utgångspunkter; gränsvärden; farliga ämnen; avfall; lagstiftning; återvinning; Danmark; Sverige;

  Sammanfattning : I samband med en ökad befolkningstillväxt och en ökad ekonomisk tillväxt påverkas konsumtionen och produktionen av olika varor, vilket leder till ökad efterfrågan på råvaror. En del av efterfrågan kan mötas genom återvinning, men problemet är att avfallsströmmar ofta innehåller en blandning av ämnen. LÄS MER