Sökning: "sverige under andra världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden sverige under andra världskriget.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Cavell; [2019]
  Nyckelord :mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. LÄS MER

 2. 2. Kristidsnämnden i Växjö stad 1939-1945 : Kristidsförvaltningens styrning under Andra Världskriget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Max Villman; [2019]
  Nyckelord :kristidsförvaltning; andra världskriget; kristidsnämnd; växjö; 1939; ransonering; kris;

  Sammanfattning : I samband med Andra Världskrigets utbrott sjösattes i Sverige en större kontroll- och planeringsapparat av ekonomin i syfte att säkra befolkningens överlevnad. En del av denna apparat var ett omfattande ransoneringssystem som successivt kom att omfatta det mesta av livsmedel och bränsle och som fick stor påverkan på boende i riket. LÄS MER

 3. 3. Fruktodlingsarealens utveckling i socknarna Västra Karup och Södra Mellby mellan åren 1926 och 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Marcus Mikkelä; Joel Hallgren; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; Fruktodling; Industrifruktodling; 1900-talet; Jordbrukspolitik; Häradsekonomiska kartan; Ortofoto; GIS;

  Sammanfattning : Det har under lång tid odlats frukt i Sverige. Fruktodlingen var länge knuten till herrgårdar och slott. Sedan slutet av 1800-talet började fruktodlingar anläggas i områdena runt Vånga, Kivik och Båstad i Skåne. Det växer fram en ny typ av näring som är mer industriellt präglad än den tidigare herrgårds- och slottsodlingen. LÄS MER

 4. 4. Valfilmens roll i Sverige under andra världskriget : En undersökning av valfilmernas budskap under krigstiden 1939–1945

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bergstrom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this research was to examine what message the political parties in Sweden wanted to convey in election films during the years 1939-1945. The goal was to discover both explicit and implicit messages. To conduct this research, a content analysis with a rhetorical focus was used. LÄS MER

 5. 5. Lek inte med rätten! - En studie av lekmannadomare i Sverige, Japan och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffprocessrätt; Japan; Tyskland; lekmannadomare; nämndemän; schöffen; saiban-in; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a long history of people without a legal education that have been participating in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän and they work together with legally trained judges in the low and high courts of Sweden. LÄS MER