Sökning: "sverigedemokraterna medie kommunikationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden sverigedemokraterna medie kommunikationsvetenskap.

 1. 1. Unfriending enemies : en studie om stigmatisering, polarisering och fenomenet att ta bort vänner som uttryckt sympatier för SD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Josefine Andreasson; [2021]
  Nyckelord :unfriending; sverigedemokraterna; stigma; polarisering; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Unfriending someone on Facebook is a phenomena which can be seen in many different contexts and unfriending someone for political reasons can create obstacles for political conversations as it can increase polarization in society. In recent years there has been a tendency of unfriending individuals that express sympathies for the political party Swedish Democrats (SD) which can be perceived as stigmatizing for the unfriended. LÄS MER

 2. 2. Kultur eller kön – eller både och? : En kritisk diskursanalys av den politiska debatten om hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tess Rikardsson; Carl Bylander; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence; honor killings; honor crimes; political communication; critical discourse analysis; nationalism; cosmopolitanism; intersectionality; hedersvåld; hedersmord; politisk kommunikation; kritisk diskursanalys; nationalism; kosmopolitism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Flera forskare menar att det finns många bakomliggande orsaker till hedersvåld, och att varken kultur eller kön bör användas som enda förklaring till våldet. Enligt dem bör perspektiven komplettera varandra i ett intersektionellt perspektiv, tillsammans med andra bakomliggande orsaker. LÄS MER

 3. 3. Vi gör det för att vi älskar Sverige : En kritisk diskursanalys av Jimmie Åkessons tal i valrörelsen 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Fagö; Fanny Jansson; [2019]
  Nyckelord :CDA; Sweden democrats; ethno-nationalism; critical disource analysis; Jimmie Åkesson; political speeches; CDA; Sverigedemokraterna; etno-nationalism; kritisk diskursanalys; Jimmie Åkesson; politiska tal;

  Sammanfattning : Studien “Vi gör det för att vi älskar Sverige” syftar till att belysa hur en politikers diskurstillämpning i en svensk valrörelse kan exkludera etniska och kulturella grupper. Specifikt studeras hur Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tillämpar en etno-nationalistisk diskurs i sina tal på Långholmen, i Almedalen och i Sölvesborg under valrörelsen 2018. LÄS MER

 4. 4. Valet 2018 - svänger du åt vänster, svänger jag åt höger : En kvalitativ semiotisk, retorisk och ideologisk analys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Katja Sjöblom; Sanna Staflund; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotics; rhetorics; ideology; election films; political advertisement; Politisk kommunikation; semiotik; retorik; ideologi; valfilmer; politisk reklam;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna konstruerat en av sina valfilmer inför valet 2018. Studiens syfte är att undersöka hur visuella och retoriska medel används och samverkar samt hur respektive partis ideologi tydliggörs i valfilmerna. LÄS MER

 5. 5. Slaget om väljarna : En analys av politisk kommunikation i ord och bild 2010-2018

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maia Hörstadius Lundblad; John Hollstein Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; framing; agenda setting; valkampanj; valfilm; mediering;

  Sammanfattning : Den här undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys för vilka typer av gestaltningstekniker Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna använder sig av i sina valfilmer under valkampanjerna 2010, 2014 och 2018. Ett kodschema inspirerat av Fairhurst och Sarr i boken “ The art of Framing: Managing the Language of Leadership” har legat till grund för att kunna besvara frågorna “vilka budskap som förs fram i filmerna och hur de gestaltas, hur denna gestaltning förändrats över tid genom valrörelserna och om det i så fall finns skillnader mellan valrörelser och partier. LÄS MER