Sökning: "sverigedemokraterna"

Visar resultat 1 - 5 av 521 uppsatser innehållade ordet sverigedemokraterna.

 1. 1. Kampen om uppmärksamheten : En undersökning om gymnasie- och universitetsstudenters mediekonsumtion inför det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Malmgren; Simon Brostedt; [2023]
  Nyckelord :mediekonsumtion; politiskt innehåll; studenter; användarteorin; sociala medier; traditionella medier;

  Sammanfattning : This study examines what motivated high school students and university students to consume political content prior to the Swedish 2022 election. In addition, this study aims to investigate if there are any connections between the consumer’s motivation, preferred media and political sympathies. LÄS MER

 2. 2. Populist, javisst : En kvalitativ studie om svenska politiska aktörers användning av populism i politisk kommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sofia Giotas; [2023]
  Nyckelord :Populism; political communication; election campaign; Almedalen; election; Populism; politisk kommunikation; Almedalen; valrörelser; val;

  Sammanfattning : Populism har de senaste åren blivit ett ökande fenomen i västvärlden, där partier och politiska aktörer som benämns som populistiska vinner alltmer mark. Även årets riksdagsval i Sverige följde denna trend, där Sverigedemokraterna (ett parti som har beskrivits som populistiskt) blev det näst största partiet och samarbetsparti till den nya regeringen. LÄS MER

 3. 3. Vad säger ni om mäns våld mot kvinnor? : En diskursanalys utifrån en politisk kontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Hedlund; Marielle Lindelöf; [2023]
  Nyckelord :equality; gender; grievability; intimate partner violence; masculinity; violence against women; political discourse;

  Sammanfattning : Men’s violence against women is a common social problem affecting many women worldwide. How the problems are described will influence social work, thus making it important to grasp the discourse regarding men’s violence against women. LÄS MER

 4. 4. Synen på jämställdhet i svensk politik : En kvalitativ studie av fyra riksdagspartiers jämställdhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hannah Johansson; [2023]
  Nyckelord :Feminism; jämställdhet; hedersförtryck; löneskillnader; mäns våld; riksdagspartier; Vänsterpartiet; Socialdemokraterna; Liberalerna; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : This essay intended to examine gender equality policies of four parliamentary parties in Sweden. The parties selected for this thesis were the Left Party, the Social Democrats, the Liberals and the Sweden Democrats. LÄS MER

 5. 5. Populismens existens inom svensk partipolitik : En jämförande studie av Vänsterpartiet & Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alva Thorsson; [2023]
  Nyckelord :Populism; Almedals speeches; Sweden; The Sweden democrats; The Left party;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the existence of populism in Swedish party politics, specifically inthe cases of The Sweden democrats on the right and The Left party on the left side. Two partiesthat can be considered each other's opposites in Sweden. LÄS MER