Sökning: "sverigefinnar"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet sverigefinnar.

 1. 1. "När jag pratar finska så brukar jag säga något svenskt ord" : En studie i Tornedalen om språkanvändning hos elever i årskurs 3 med fokus på finska och svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenna Kivilompolo; [2020]
  Nyckelord :Tornedalen; sociokulturellt perspektiv; stöttning; tvåspråkighet; transspråkande; finska; svenska; förstaspråk; andraspråk;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar tvåspråkiga elevers språkanvändning i olika situationer samt huruvida skillnader finns på verbal aktivitet i undervisningen mellan tvåspråkiga elever och elever med svenska som förstaspråk. Fokus har varit på elever i årskurs 3 som tillhör minoritetsgruppen Sverigefinnar. LÄS MER

 2. 2. Synliga eller osynliga? : En kvalitativ textanalys om hur Sveriges nationella minoritetsgrupper framställs i läroböcker för SO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Huuhka; Lina Kreku; [2020]
  Nyckelord :Sveriges nationella minoritetsgrupper; samer; judar; tornedalingar; sverigefinnar; romer; läroböcker; andrafiering; följemeningar;

  Sammanfattning : Den här studien har haft som syfte att genom en undersökning belysa och beskriva hur Sveriges fem nationella minoritetsgrupper framställs i historia-, religions-, geografi- och samhällskunskapsböcker. Tidigare forskning inom fältet har konstaterat att fakta om Sveriges nationella minoritetsgrupper i läroböcker till stora delar är bristfällig och bygger delvis på schablonartade stereotyper. LÄS MER

 3. 3. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER

 4. 4. Vit men inte svensk : Andra generationens sverigefinnar i den svenska vithetens marginal

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Stellan Beckman; [2018]
  Nyckelord :Sweden finns; white privilege; the margins of whiteness; whiteness; race; Sverigefinnar; vita privilegier; vithetens marginal; vithet; ras;

  Sammanfattning : The following thesis explores the racialisation of second generation sweden finns in contemporary Sweden. This is done by applying a theoretical framework from critical race and whiteness studies on 8 interviews with second generation sweden finns. LÄS MER

 5. 5. Svecismer i sverigefinskan : En kvantitativ undersökning om ett urval av svenska ord som används i finska språket i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Janina Hakopuro; [2018]
  Nyckelord :language; linguistics; loanwords; Sweden Finns; språk; lingvistik; lånord; sverigefinnar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how people of varying ages, generations and genders use a selection of Swedish words that occurs in the Finnish language that is spoken in Sweden. The informants examined are originated from Finland or has at least one parent from Finland and speaks Finnish. LÄS MER