Sökning: "sverigefinnarnas religion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sverigefinnarnas religion.

  1. 1. Sverigefinnar - från invandrare till nationell minoritet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

    Författare :Tanja Ristolainen; [2007]
    Nyckelord :sverigefinnar; minoritet;

    Sammanfattning : Den 18 maj 1995 beslutade regeringen att tillkalla en kommitté med uppgift att utreda frågan om, och i så fall på vilket sätt, Sverige bör ansluta sig till Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk. Till kommitténs ordförande valdes riksdagsledamoten Carin Lundberg (s). LÄS MER