Sökning: "sveriges ekonomi historia"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden sveriges ekonomi historia.

 1. 1. Åtta lantbrukares syn på mervärdet av Sveriges antibiotikastrategi : en kvalitativ studie om mjölk- och grisproducenters uppfattning om mervärde, ekonomi och framtid kring Sveriges antibiotikastrategi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Linnéa Bergqvist; Britta Henriksson; [2023]
  Nyckelord :Antibiotika; mervärde; ekonomiska konsekvenser; antibiotic use; eu;

  Sammanfattning : Sverige skrev historia genom att vara det första landet i världen med att sätta stopp för antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. Först 20 år senare genomförde EU samma regelverk i resterande länder i EU. LÄS MER

 2. 2. Rör inte mitt kränkande ortnamn! : En studie om varför vissa kränkande ortnamnselement tagits bort medan andra finns kvar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Ali Chit; Anton Wimmer; [2022]
  Nyckelord :Ortsnamn; orsaker till ändringar;

  Sammanfattning : I Sverige har det sista ortnamnet innehållande ordet “neger” tagits bort från Lantmäteriets kartor. Samtidigt finns de kränkande orden “tattare”, “zigenare” och “lapp” kvar i ortnamn på kartorna. LÄS MER

 3. 3. Affärsmodeller för cirkulära kontorsmöbler - En nulägesanalys av branschen för möbelrekonditionering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lukas Kimberg; [2022]
  Nyckelord :circular economy; circular business model; furniture reconditioning; sustainability; policy instruments; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : The irresponsible use and premature disposal of office furniture, influenced by current linear business models causes a high environmental impact and depletion of natural resources. Innovative and circular business models can be applied in order to close, narrow and slow down resource loops. LÄS MER

 4. 4. SVERIGES BRISTANDE KRISBEREDSKAP – VARFÖR NEDMONTERADES TOTALFÖRSVARET? : Den rådande coronapandemin har lamslagit världen. Sveriges förmåga att hantera viruset har ifrågasatts och brister i beredskapen har återigen uppdagats. Varför nedrustades totalförsvaret?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Markus Larsson; [2020]
  Nyckelord :disarmed; preparedness; security; stockpile; threat; total defense; beredskap; beredskapslager; hot; nedrustning; säkerhet; totalförsvar;

  Sammanfattning : Den pågående coronapandemin har lamslagit stora delar av världen och brister i den svenska krisberedskapen har därmed uppdagats. Uppsatsens syfte är att förklara varför det svenska totalförsvaret nedrustades. LÄS MER

 5. 5. Användarcentrerad Gruvmaskinstyrning 2030 : Design av Extended Reality gränssnitt för ökad effektivitet och säkerhet i underjordsgruvor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Sjödahl; Felix Svanbäck; [2020]
  Nyckelord :Extended Reality; Augmented Reality; Teknisk Design; Framtidsprognos; Gruvdrift; Automation; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : The history of Swedish mining industry goes far back in time and is today one of Sweden's largest exports. Epiroc Industrial Design Competence Center in Örebro is constantly working to develop solutions for safer and more efficient mines. LÄS MER