Sökning: "svetsfixtur"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet svetsfixtur.

 1. 1. Svetsfixtur för räcke : Produktutvecklingsprojekt för en produkt anpassat svetsfixtur för räcke

  M1-uppsats,

  Författare :Mohamed Abdulgader Saeed; [2019]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konstruktion; Processförbättring; Utrustning; Svetsfixtur; räcke;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik på Karlstad universitet. Examensarbetet handlar om produktutvecklingsprojekt där varje process i utvecklingen baserades på etablerade teorier och metoder. I projektet har använts metoder som datainsamling och intervju för att undersöka grundproblemet. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av flexibel svetsfixtur

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Andreas Magnusson; Simon Heller; [2018]
  Nyckelord :Fixtur; automation; konstruktion; svetsning; PLC; elektromagneter;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete var att ta fram en svetsfixtur till Rottne Industri AB. De hade problem med tillverkningen av sina ramar till deras skördare och skotare. Man använde sig av gamla fixturer som inte var anpassade till alla modeller som svetshäftades. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av häftfixtur för sammansvetsning av Volvo hjullastares lyftramverk : Ett projekt med syfte att effektivisera produktionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Caroline Ejnermark; [2013]
  Nyckelord :fixtur; volvo; svetsfixtur; fixturutveckling; processutveckling; hjullastare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER