Sökning: "svininfluensa"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet svininfluensa.

 1. 1. Vad förklarar skillnaden mellan Sverige och Danmarks agerande i samband med H1N1-pandemin?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gaiana Frangulyan; Hugo Hernqvist; [2020]
  Nyckelord :Svininfluensa; H1NI; vaccinering; theory of political survival; experters inflytande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna undersökning analyseras Sverige och Danmarks agerande vid svininfluensapandemin 2009. De två länderna fattade olika beslut angående vaccinering mot viruset. Denna studie ämnar att ta reda på vad som förklarar skillnaden mellan Sverige och Danmarks agerande i samband med svininfluensan. LÄS MER

 2. 2. Pandemi; Sveriges nya demokratiska problem? : En kritisk diskursanalys som undersöker Aftonbladets krisrapportering i relation till covid-19 och svininfluensan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Klara Attar; Louise Montes; [2020]
  Nyckelord :svininfluensa; covid-19; krisrapportering; Aftonbladet; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att synliggöra på vilket sätt Aftonbladet förhåller sig till mediernas roll som en granskande och informerande institution i relation till krisrapporteringen om pandemier. För att vidare offentliggöra vilka verktyg som tillämpas för att gestalta diskursen kommer studien att exemplifiera rapporteringen om svininfluensan A (H1N1) och covid-19 (SARSCoV-2). LÄS MER

 3. 3. Neutral ton eller mustigt språk? En kvalitativ textanalys av två specialreportrars rapportering om svininfluensan i två svenska morgontidningar 2009

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Camilla Hentschel; [2016-08-23]
  Nyckelord :journalistiska normerr; dagordningsteori; dagordningsteori; Svininfluensa; pandemi; krisrapportering; textanalys; opinionsbildning;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is a study of two Swedish newspapers reporting about the swine flu in 2009. The study covers all articles written by the medical reporters of Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet and published during 2009. LÄS MER

 4. 4. På agendan : En undersökning om Svininfluensans gestaltning i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Persson; [2015]
  Nyckelord :Svininfluensa; Risk- och kriskommunikation; risksamhället; dagordning; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur Svininfluensan framställdes i två tidningar år 2009, det år då den var som mest omskriven. Undersökningen utgår ifrån teorin om risksamhället och dagordningsteorin. LÄS MER

 5. 5. Stat och pandemi : Tillit till institutioner under pandemisk krissituation

  Kandidat-uppsats, MittuniversitetetMittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Manja Ehlimana Omerovic; [2011]
  Nyckelord :EU; WHO; ECDC; pandemi; tillit; Svininfluensa H1N1; krissituation; vaccination; vaccinationstäckning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER