Sökning: "svinn"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet svinn.

 1. 1. Den fula grödans öde - En studie om svinn av grödor i primärproduktionen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofia Dahling; Kajsa Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Primärproduktion; Standardiserade regelverk; Matsvinn; Livsmedelskedja; Primärproducent; Konsument; Systemteori;

  Sammanfattning : En av människans stora utmaningar för att kunna säkerställa framtidens matbehov är inte att använda mer investeringar och fysiska insatser för att öka livsmedelsproduktionen, utan istället att ta vara på den mat som slängs och minska den ineffektivitet som råder. Svinn av mat och livsmedel leder till ett ökande förbrukade naturresurser, utsläpp samt ekonomiska förluster. LÄS MER

 2. 2. Hur används datoriserade beställningssystem på frukt- och gröntavdelningen i livsmedelsbutiker för resurseffektivisering?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Ajanth Vaseigaran; Areeba Khan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete omfattar hur datoriserade beställningssystem används inom den avdelning i livsmedelsbutiker som står för störst andel svinn i förhållande till den levererade mängden, det vill säga frukt- och gröntavdelningen. Med datoriserade beställningssystem menar vi ett system som kan samla in data på hur mycket sombeställts in, sålts och svunnit, och baserat på det automatiskt sätta nya order till nästa beställning. LÄS MER

 3. 3. Vildsvinskedjan : - En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Börjesson; Victoria Fagerlund Larsson; Anton Lindh; [2019]
  Nyckelord :Logistics processes; processes; narrow section; bottleneck; efficiency; improvement; quality; productivity; process mapping; evaluation; Logistikprocesser; processer; trånga sektioner; flaskhalsar; effektivitet; kvalitet; produktivitet; kartläggning; utvärdering; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vildsvinskedjan – En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige Kurs: Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet, Controller 15 hp (2FE24E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet Växjö Författare: Victoria Fagerlund Larsson, Anton Lindh och Max Börjesson Handledare: Elin Funck Examinator: Pia Nylinder   Nyckelord: Logistikprocesser, processer, trånga sektioner, flaskhalsar, effektivitet, kvalitet, produktivitet, kartläggning, utvärdering och Supply Chain Management. Bakgrund: Det finns problem med handeln av vildsvinskött, där det idag inte är mer än 15% av köttet som når den legala marknaden. LÄS MER

 4. 4. Redistribution of leftover food from municipal canteens in Sweden to avoid food waste - Environmental, social and economic effects

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lotta Sellmann Jansson; [2019]
  Nyckelord :Food waste; redistribution; sustainability; municipal canteens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2015 the Swedish government signed the UN Agenda 2030 comprising of 17 Sustainable Development Goals and a total of 169 sub targets. Goal 12 target 3 reads as follows: “By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses. LÄS MER

 5. 5. Nya mejeriprodukter i skolköken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Erik Arosenius; [2018-08-16]
  Nyckelord :produktutveckling; Arla; förpackningar; skolkök;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Mia PrimAntal sidor: 50 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2018.... LÄS MER