Sökning: "svjetlana miletic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden svjetlana miletic.

  1. 1. Den andra chansen : Kriminellas väg tillbaka till samhället

    Kandidat-uppsats,

    Författare :svjetlana miletic; [2011]
    Nyckelord :före detta kriminella; sociala relationer socialt nätverk; anpassning acklimatisering; sociologi;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få tydligare kunskap och kännedom om orsaker till ett kriminellt beteende. Dessutom, vill jag få bättre förståelse för det som var avgörande att bryta sig ur det kriminella mönstret.För att bättre förstå problemområdet har jag använt mig av 3 rapporter. LÄS MER