Sökning: "swap"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet swap.

 1. 1. Anpassning till den lokala gastronomin : Japaners upplevelse kring kulturella skillnader mellan svenskt och japanskt uteätande på restaurang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Niklas Sundström; Anton Hakala Bullerman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad som händer då den japanska matkulturen möter den svenska. Syftet är att undersöka kulturella spänningen på individnivå då en person integrerar sig i en annan matkultur, med fokus på japaner. Studien baserades på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Disrupting linear street life

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :David von Martens; [2018]
  Nyckelord :architecture; block; street; arkitektur; gatan; kvarteret; sickla;

  Sammanfattning : Kan den lokala gatan och omkringliggande arkitektur och urban design bli utmanad med nya sätt att se på kvartersbildning, gatumönster, publika funktioner och eventuella nya funktioner? Den första delen av projektet inkluderade litteraturstudier om staden och livet i staden, undersökningar av typiska och inspirerande urbana miljöer, kvarter och gatumiljöer, och även referensstudier över andra intressanta publika miljöer. Mitt examensprojekt avslutades med framtagandet av ett nytt designförslag för kvartersbildning, gatumönster och bebyggelse för ett område i Sickla öster om Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Water and Fat Image Reconstruction from MRI Raw Multi Coil Data

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Michael Wijaya Saputra; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : n MRI, water and fat signal separation with robust techniques are often helpful in the diagnosis using MRI. Reliable separation of water and fat will help the doctor to get accurate diagnoses such as the size of a tumour. Moreover, fat images can also help in diagnosing the liver and heart condition. LÄS MER

 4. 4. Forecasting High Yield Corporate Bond Industry Excess Return

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carlos Junior Lopez Vydrin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we apply unsupervised and supervised statistical learning methods on the high-yield corporate bond market with the goal of predicting its future excess return. We analyse the excess return of industry based indices of high-yield corporate bonds belonging to the Chemical, Metals, Paper, Building Materials, Packaging, Telecom, and Electric Utility industry. LÄS MER

 5. 5. An Evaluation of Swedish Municipal Borrowing via Nikkei-linked Loans

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Robert Constantin; Denis Gerzic; [2018]
  Nyckelord :Municipal borrowing; Nikkei-linked loans; Multi-curve framework; Discounting curves; Forward curves; CVA; Monte Carlo simulation; Structured bond; Black and Scholes PDE; Structured swap;

  Sammanfattning : In this master thesis, we compare three different types of funding alternatives from a Swedish municipality's point of view, with the main focus on analysing a Nikkei-linked loan. We do this by analysing the resulting interest rate and the expected exposures, taking collateral into consideration. LÄS MER