Sökning: "swedenborgiansk"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet swedenborgiansk.

  1. 1. "Swedenborgiansk Anarkism" : En politisk-teologisk studie om relationen mellan mystik teologi och politisk filosofi hos Ivan Aguéli

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
    Nyckelord :Ivan; Aguéli; swedenborgiansk; anarkism; politik; teologi; politisk-teologi; mysticism; hermeneutik; anarchism; politic; theology; political-theology; hermeneutics;

    Sammanfattning : In this essay, my aim is to investigate the correlation between the political philosophy and theology in the Swedish nineteenth century painter, activist, mystic and vagabond Ivan Aguéli. The study places itself in the field of political theology, where the question of, and in some cases the search for, a theological affirmation or neglection of political and social authority is being processed. LÄS MER