Sökning: "swedish armed forces"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade orden swedish armed forces.

 1. 1. Berg- och dalbanan : En motivanalys av Försvarsmaktens nedrustning och upprustning 1999–2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; Military change; justifications; Swedish government;

  Sammanfattning : Between the 1950s and late 1990s the Swedish armed forces prepared for an invasion from the Soviet Union. However, after the cold war, the conditions changed, and the perceived threat slowly faded away. In lack of threats against the Swedish sovereignty, Swedish armed forces changed strategy. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmaktens infrastrukturprocess : En kvalitativ studie i beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matias Green; Mats Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :infrastructure; decision; decision making; process; Swedish Armed Forces; fortification; infrastruktur; beslut; beslutsfattande; process; Försvarsmakten; fortifikation;

  Sammanfattning : Försvarsmakten lägger varje år ca 5 % av sin budget på infrastruktur, alltså kostnader för mark, anläggningar och lokaler. Infrastruktur är till sin natur mycket långsiktigt: tar lång tid att skapa och används under ännu längre tid, idealt längre än femtio år. LÄS MER

 3. 3. The World's First Feminist Foreign Policy: Four Years Later

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannah Sörbom; [2019]
  Nyckelord :Feminist foreign policy; Evaluation; Margot Wallström; SIDA; Armed Forces; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2014 Sweden declared itself the first country in the world to launch a feminist foreign policy. It was four years ago and Sweden is now preparing for a new government, hence this thesis aims to evaluate what feminist foreign policy has meant for Sweden's 2014-2018 government. LÄS MER

 4. 4. Stridspilot - Ett kall eller en passion?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mikael Forselius; Nicklas Runds; [2019]
  Nyckelord :Stridspilot; drivkrafter; farhågor; motivation; trygghet;

  Sammanfattning : Det svenska flygvapnet kommer inom en relativt snar framtid införskaffa nya flygplan och samtidigt utöka sin verksamhet från tre till fyra flottiljer vilket innebär att antalet divisioner ökar från sex till åtta. Expansionen kräver stora personella resurser, resurser som kanske inte finns i framtiden. LÄS MER

 5. 5. DET MODERNA KRIGET

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nicholas Bertel; Niklas Tornesjö; [2019]
  Nyckelord :hybrida hot; hybridkrigföring; hybrid warfare; krigskonst; militärteori; modern krigföring; strategi.;

  Sammanfattning : Abstract: The objective with this thesis is to create a deeper understanding of Hybrid Warfare and through that support the Swedish Armed Forces with encompassing their perspective. The thesis is based on a hermeneutic paradigm, an inductive approach and a qualitative method, which is inspired by Grounded Theory. LÄS MER