Sökning: "swedish idioms english"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden swedish idioms english.

 1. 1. Translation strategies for figurative language in non-fiction : Translating metaphors, idioms, and phrasal verbs from English to Swedish

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Vicky Taylor; [2022]
  Nyckelord :figurative language; translation; conceptual metaphors; idioms; phrasal verbs; translation strategies; literal translation; transference; meaning translation; omission; addition; Swedish; English;

  Sammanfattning : This thesis examines translation strategies for translating figurative language with a focus on metaphors, idioms, and phrasal verbs. Translators often state that figurative language presents challenges in the translation process. This is mainly because the translator must consider the language’s pragmatic, cognitive, and aesthetic functions. LÄS MER

 2. 2. Idioms in the Classroom : A qualitative study of teaching English idiomatic expressions in Swedish schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ana Popovic; [2020]
  Nyckelord :idioms; idiomatic expressions; figurative language; pedagogy;

  Sammanfattning : According to research, “out of the different types of nonliteral expressions, idioms are the most frequently encountered in discourse. Without a knowledge of idiomatic expressions a nonnative speaker can never fully understand an English movie, sitcom or even the news” (Burke, 1998: 149). LÄS MER

 3. 3. Beating about the bush: written production and comprehension of L2 idioms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Lina Palm; [2019]
  Nyckelord :figurative meaning; idiom; keystroke logging; language transfer; literal meaning; phraseology; second language acquisition; second language learning; translation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : A study on the online process of producing idioms in writing and how second language learners manage the production and comprehension of idioms may provide a useful and comprehensive investigation of the production, comprehension and acquisition of language. The study in this paper investigated how Swedish (L1) second language learners of English (L2) produce and comprehend written idioms in the L2. LÄS MER

 4. 4. This paper sure is a brass ring!  : A quantitative study on the effect of context for non-native students’ interpretation of English idioms.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Halling; [2018]
  Nyckelord :idiom; interpretation; non-native students; context; Sweden; figurative meaning; familiarity; transparency;

  Sammanfattning : Idioms are a big part of languages but can cause trouble for communication, especially for non-native speakers of a language. Interpreting idioms correctly means that one must derive a figurative meaning from words that individually mean something else. LÄS MER

 5. 5. Lusläsa eller läsa lusen av någon : En studie av elevers förståelse av idiomatiska uttryck i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Dahl; Angeliqua Lafon; [2018]
  Nyckelord :idiom; fixed phrases; middle school; progression; Swedish; English; classroom education; idiom; fasta fraser; grundskola; progression; svenska; engelska; klassrumsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka mellanstadieelevers förståelse av idiomatiska uttryck samt huruvida de känner igen idiomatiska uttryck till sin form och jämföra detta inom ämnena svenska och engelska. Vidare ämnar detta examensarbete att undersöka om det finns någon åldersprogression sett till elevernas förståelse av idiomatiska uttryck samt undersöka hur lärare arbetar med idiom. LÄS MER